جهت مشاهده خلاصه پروژه و تهیه مقاله بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

سایت علمی دانشجویی حمل و نقل و ترافیک کشور

118برگ

بررسی عملکرد سیستم های هوشمند

200برگ

کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ

70برگ

مدیریت حرکت آسانسور در ساختمان های بلند

105برگ

مدیریت سیستم حمل و نقل جاده ای در زمان بحران

130برگ

بهره گیری از IT در حمل و نقل

280برگ

شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه

125برگ

ارزیابی ، نگهداری و ارتقاء سیستم سازه ای پل های دسترسی در بنادر و آبراه ها

240برگ

بررسی ایمنی پرواز و سیستم های پیشگیری کننده از سوانح هوایی

210برگ

بررسی علل تصادفات و روش های کاهش اثرات آن

135برگ

بررسی عملکرد گارد ریل ها در ایمنی راه ها

185برگ

بررسی تکنولوژی گارد ریل در ایران و جهان

205برگ

مطالعه و بررسی تابلوهای هوشمند

115برگ

کاربرد نرم افزار شبیه سازی در حمل و نقل

150برگ

بررسی انواع سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری

125برگ

مطالعه مدل های ارزیابی سیستم های حمل و نقل همگانی

135برگ

بررسی عملکرد پایانه های اینترمودال

160برگ 

جهت مشاهده خلاصه پروژه و تهیه مقاله بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

مدل سازی و شبیه سازی جهت بهینه سازی ترمینال کالای فله خشک و مطالعه موردی بندر امام خمینی

170برگ

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی در جاده های شریانی کشور

180برگ

ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی روش های نگهداری و مدیریت پل ها

210برگ

توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری

124برگ

ارایه مدل تخمین هزینه ترانزیت جاده ای کالا

130برگ

توسعه الگوریتم های اولویت بندی پل ها جهت تعمیرات و نگهداری

170برگ

تحلیل خطر پذیری پایانه ها و کریدورهای ترابری دریایی انرژی LPG , LNG و ارایه راه کارهای تعدیل نتایج خطر

420برگ

تعیین ضوابط نوشتاری تابلوهای اطلاع رسانی جاده ها با استفاده از مدل سازی کامپیوتری

160برگ

ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم حمل و نقل سریع اتوبوس رانی BRT در کلان شهرها توسط نرم افزار AIMSUN

210برگ

امکان سنجی ایجاد ترمینال کانتینتری خشک در پس کرانه Dry Port و سیستم جابجایی کانتینر در بین بندر و ترمینال کانتینری خشک

270برگ

ارایه الگوی معماری ITS در کلان شهر ها

225برگ

متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و جابجایی فرآورده های نفتی از کشورهای آسیای میانه از طریق ایران

440برگ

گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری

210برگ

ارزیابی فنی و اقتصادی افزایش قابلیت جابجایی معلولین در ایران

230برگ

ارزیابی فنی و اقتصادی ساماندهی ترافیکی بافت قدیم شهر تبریز

290برگ

الگوریتم ساخت سیستم مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران

140برگ

ارزیابی اقتصادی نوارهای حفاری در پروژه های عمرانی

150برگ

گسترش متدولوژی بهبود ترافیک مناطق پر جمعیت و پر ازدحام ( بازار تهران )

130برگ

شناسایی و گسترش پتانسیل های اقتصادی بلند مدت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری

200برگ

گسترش تابع زمان - تاخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع

240برگ

طراحی و تحلیل شبکه حمل و نقل همگانی Bus Pardid Transit در مسیرهای اصلی شهری با نرم افزارهای ترافیکی

130برگ

ارایه مدل عرضه - تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل و نقل عمومی ترکیبی ( مترو و اتوبوس شهر تبریز)

140برگ

مدیریت بحران در شبکه بزرگراهی درون شهری

135برگ

توسعه مدل شبیه سازی برای تعیین سطح مکانیزاسیون ترمینال های کانتینری

187برگ

طراحی مدل تخمین جریان ترافیک بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی

220برگ

حذف چراغ های راهنمایی با ایجاد شبکه راه های یک طرفه و تقاطع های هدایت کننده

125برگ

برنامه ریزی مدیریت اقتصادی عرضه با توجه به مطالعات تقاضا در حمل و نقل هوایی داخلی ایران

225برگ

ارزیابی بکارگیری اتوبوس سریع السیر بر شاخص های عملکردی اتوبوسرانی

130برگ

توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری

225برگ

متدولوژی مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر BRT بر اساس بکارگیری الگوریتم های فرایابنده ( متا هیوریستیک )

225برگ

توسعه مدل تعیین زمان عبوری وسایل نقلیه تقاطع های هم سطح با چراغ راهنمایی

330برگ

توسعه شاخص های عملکردی اتوبوس های سریع السیر شهری BRT

225برگ

توسعه متدولوژی مکان یابی تابلوهای پیام رسان بزرگراهی VMS در مناطق شهری

140برگ

استفاده از کلنی مورچگان در مسیریابی وسایل نقلیه امدادی درشرایط عدم قطعیت

150برگ

طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال - جنوب

160برگ

توسعه مدل فازی تخصیص سفر در مناطق شهری

147برگ

مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درون شهری با استفاده از مدل احتمالی

115برگ

طراحی مدل تعیین قیمت حمل کالا به کشورهای آسیای میانه

175برگ

ارایه برنامه زمابندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم ابتکاری بر پایه شاخه و حد با مطالعه موردی از شبکه ایران و مقایسه با مدل های فعلی و تجزیه و تحلیل نتایج

138برگ

ارزیابی راهکارهای افزایش ایمنی در حمل و نقل جاده ای با توجه به شاخص های عملکردی ( محور ارومیه - سلماس )

170برگ

بررسی و ارزیابی تطبیقی وضعیت و جایگاه قوانین و مقررات جابجایی کالاهای خطرناک در حمل و نقل ریلی و ارایه راهکارهای کلی جهت بهبود آن

160برگ

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

240برگ

بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی و معابر شهری برای استفاده نابینایان

200برگ

تحلیل و ارزیابی عملکرد Ramp Metering در بزرگراه ها با نرم افزارهای ترافیکی

150برگ

گسترش مدل ریاضی اندازه گیری شدت تصادفات در بزرگراه های شهری

80برگ

مدل سازی شدت تصادفات موتور سیکلت در شهرهای متوسط با بافت قدیم ( شهر کاشان )

140برگ

گسترش متدولوژی اولویت بندی احداث کنارگذرگاه های شهرهای کشور با استفاده از توسعه نرم افزار مناسب

140برگ

ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات AMF

200برگ

امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی ( استان همدان )

130برگ

ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در راه های درون شهری ( گیلان )

150برگ

دستور حلی برای مسئله مکان یابی پارکینگ در شبکه های شهری

170برگ

استراتژی ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سوخت های تجدید پذیر در ناوگان حمل و نقل عمومی ( تهران )

120برگ

بررسی و ارایه مدل مناسب برای اولویت بندی احداث راه های کنار گذر شهرها

100برگ

ارایه مدل دینامیکی تخصیص ناوگان هوایی به مسیرهای پروازی بر اساس تقاضا و مشخصات عملکردی ناوگان

160برگ

ارزیابی و بهره وری ناوگان حمل و نقل همگانی ریلی

134برگ

گسترش متدولوژی و ارزیابی فنی و اقتصادی نوین سازی حمل و نقل کانتینری بنادر کشور در برنامه های توسعه

180برگ

توسعه خطوط ریلی با استفاده از مهندسی ارزش

145برگ

مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درون شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان ( بند عباس)

115برگ

ظرفیت سنجی بنادر تجاری کشور برای 20 سال آینده

140برگ

گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پل ها با استفاده از الگوریتم های ریاضی

120برگ

بررسی رفتار رانندگان در پذیرش فاصله عبور تقاطع های سه راهی بدون چراغ gap acceptance

190برگ

طراحی مدل توزیع سفر کاری برای شهر اصفهان

100برگ

طراحی تحلیل و ارزیابی زمان بندی تقاطع های چراغ دار با استفاده از منطق فازی

88برگ

ارایه الگوی سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی در شهرهای متوسط ( قم )

163برگ

ایجاد جریان منظم پرواز و توزیع پروازها بین شرکت های هواپیمایی

330برگ

بررسی کارایی فنی و اقتصادی سیستم هوشمند در جریان ترافیک شهری

140برگ

بررسی و ارزیابی برنامه عملکرد توسعه بندر امیر آباد - منطقه ویژه اقتصادی

250برگ

توسعه شاخص های عملکردی و تحلیل میدان های شهری

170برگ

ارزیابی اقتصادی و فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران - زنجان

200برگ

مکان یابی نقاط حادثه خیز راه های استان کهگیلویه و بویر احمد و ارایه راهکار مناسب

100برگ

بهینه سازی مسیر جابه جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار

175برگ

بررسی متدولوژی هزینه های تصادفات جاده ای در ایران

220برگصفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 12 صفحه بعد

فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات پی دی اف ایران PDFiran.com
دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایان نامه،پروژه،پاورپوینت،PDF,
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تحقیق و مقالات PDFiran PDFiran.com و آدرس pdfiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


خبرنامه وب سایت: