جهت مشاهده خلاصه پروژه و تهیه مقاله بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

ارایه یک الگوی بهینه برای تولید حلای های ویژه و شبیه سازی واحد تولید حلال های پالایشگاه اصفهان

115برگ

تولید الیاف نانو از سلولز میکروبی

75برگ

تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی در مجتمع پتروشیمی برزویه و طراحی هیدرولیکی برج t-2002 با استفاده از استانداردهای مربوطه

195برگ

مدل سازی سینتیکی واکنش های فرآیند ISOMAX جهت ارتقا برش های سنگین نفتی

110برگ

بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

95برگ

شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال Transfer Line Exchanger واحد اولفین توسط نرم افزار Fluent

120برگ

بهینه سازی و طرح فرآیند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی بعد از تاثیر عوامل ساینده ، با بکارگیری فرمولاسیون های مختلف از پلیمر پلی اورتان

190برگ

طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتوزایلین از مخلوط زایلین ها از دیدگاه انرژی

155برگ

تولید قیرهای پلیمری از پسماند تقطیر در خلا VB و ضایعات پلی اتیلن LMP ضایعات استایرن بوتادین رابر SBR و ضایعات n- متیل پیرولیدون NMP

140برگ

مدل سازی سینتیکی واکنش های فرآیند Visbreaking جهت ارتقاء برش های سنگین نفت

135برگ

فرآیند شیرین سازی آب به روش الکترودیالیز

120برگ

شبیه سازی فرآیند بازیابی ضایعات روغن های خودرو به روش استخراج با حلال پروپان

140برگ

حذف یون های نقره از پساب های خطوط تولید آیینه توسط جاذب های معدنی محلی

105برگ

طراحی فرآیندهای صنایع نفت ، مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فراز آوری مصنوعی

210برگ

شبیه سازی نرخ اتلاف انرژی در سیستم اختلاط مایع - مایع امتزاج ناپذیر

145برگ

مدل سازی و شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال Transfer Line Exchanger واحد اولفین

120برگ

مدل سازی ریاضی بازیافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی به کمک مبدل هایبرگ ای

125برگ

بررسی خصوصیات پارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک

110برگ

حذف فتوکاتالیستی آمونیاک از پساب های صنعتی بوسیله نانو ذرات TiO2 بر پایه لیکا TiO2Leca

105برگ

بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک

100برگ

بررسی پساب های صنایع پتروشیمی و امکان تصفیه آن به روش استخراج مایع - مایع در ستون RDC

155برگ

عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان و آنالیز اکسرژی در سیستم پخت سیمان هگمتان

160برگ

مدل سازی جداسازی غشایی LPG از جریان های گازی با استفاده از شبکه عصبی

155برگ

بررسی روش های بازیافت گازهای ارسالی به فلز در پالایشگاه تبریز به منظور کاهش ضایعات

130برگ

شبیه سازی فرآیند تولید متیل استات با استفاده از Rate - Based Model تعادلی و غیر تعادلی

135برگ

بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال FCCU با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA

105برگ

اکسایش روجی متان در راکتور پلاسمای پالسی با فرکانس بالا

140برگ

مدل سازی سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز در یک راکتور دوغابی

115برگ

مدل سازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر - تروپش جهت تولید سوخت های سنتزی

140برگ

بررسی کیفی علل ترک در سیلر درزگیرهای مصرفی در خودروسازی ها

94برگ

مدل سازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی

155برگ

مدل سازی فرآیند تراوش تبخیری

130برگ

Computer Aided Risk Reduction Tool (CARRT) An Inherently Safer Approach

160برگ

طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch

150برگ

بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز

115برگ

شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیال

95برگ

شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان به روش CFD

145برگ

پارامتر های موثر بر طراحی بیوراکتور حذاف آمونیاک در فرآیند بی هوازی ANAMMOX

108برگ

کریستالیزاسیون اسید فسفریک بوسیله سرمایش مستقیم

145برگ

بررسی اکسرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تبریز به منظور کاهش مصرف انرژی

220برگ

شبیه سازی دینامیکی فرآیند استریفیکاسیون به روش تقطیر واکنشی

150برگ

مدل سازی غشایی تصفیه آب همراه

120برگ

ارایه یک مدل ریاضی به منظور بررسی اثر گیاهان در پاکسازی خاک های آلوده

95برگ

اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تهران

200برگ

مدل سازی فرآیند حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی

120برگ

ساخت مدل آزمایشگاهی و مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی اختلاط در ظروف بهم زن چند پروانه ای

140برگ

بررسی انتقال جرم درون قطرات و ارایه یک مدل جدید

105برگ

بررسی تاثیر لیزر روی ویژگی های رنگی پارچه پلی استر

115برگ

تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب ( آنالیز پیامد ) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران

320برگ

شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی

95برگ

طراحی بخش سرد واحد الفین برای توالی های مختلف برج ها

150برگ

بررسی تولید گاز سنتز در راکتور کرونای پالسی

145برگ

تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی درتولید پروبیوتیک ها

150برگ

مدل سازی شبکه ای جریان در یک بستر فشرده

95برگ

مدل سازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیر کونیای اصلاح شده با پلاتین در فرایند الکیلاسیون

105برگ

انتخاب مدل برای انحلال ذرات معلق ، مقایسه مراحل نفوذ فیزیکی با تابعیت غیر خطی و واکنش سطحی

128برگ

مدل سازی کاهش فعالیت کاتالیست Pt-Sn/Al2O3 فرایند دهیدروژناسیون پارافین های سنگین در تولید الکیل بنزن خطی

115برگ

مدل سازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها

165برگ

مدل سازی استفاده از فن آوری غشا درتصفیه گاز طبیعی

200برگ

مدل سازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته با هدف تصفیه شیرابه

80برگ

مدل سازی راکتور اختلاط کامل لجن فعال CMAS در تصفیه پساب شهری

185برگ

مدل سازی اسمز معکوس

145برگ

کاربرد CFD در مدل سازی دانه کاتالیست متخلخل تیتانیت پروسکایت در واکنش های جفت اکسایشی متان OCM

150برگ

مدل سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال های آمین دار

115برگ

مقایسه کارایی و اقتصادی سیستم های اسمز معکوس و الکترو دیالیز در حذف نیترات از آب آشامیدنی

95برگ

مدل سازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول با کمک دینامیک سیال محاسباتی CFD

95برگ

مدل سازی ریاضی گازشوی بیولوژیکی

125برگ

مدل سازی استخراج روغن از دانه آفتابگردان با استفاده از CO2 فوق بحرانی

125برگ

مدل سازی تصفیه فاضلاب حاوی آمونیم با روش ترکیبی نیتریفیکیشن جزئی و اکسیداسیون بی هوازی آمونیم

70برگ

شبیه سازی و بهینه سازی راکتور تولید بنزین از پلی اتیلن سنگین

145برگ

بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین بجای DEA در فرآیند شیرین سازی گازها

125برگ

مدل سازی استخراج از دانه های گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسیدکربن

100برگ

مدل سازی هیدروژناسیون روغن های نباتی در جهت کاهش ایزومرترانس

135برگ

بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان

145برگ

تولید و تدوین الگوریتم طراحی مبدل های حرارتی فشرده بلیت - فین

165برگ

مدل سازی ریاضی و تعیین پارامترهای موثر در فرآیند خشک کردن ضایعات سبزیجات در خشک کن دوار

85برگ

مدل سازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان

90برگ

مقایسه فرایندهای نفوذ فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند و اثر هم خوردگی در آن

145برگ

شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی

140برگ

جداسازی آرسنیک و جیوه از آب های فرایندی با استفاده از پلیمرهای هادی

110برگ

شبیه سازی سینتیکی تولید متانول از گاز سنتز

115برگ

مدل سازی و بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

135برگ

اندازه گیری ضریب نفوذ گازهای CH4 , CO2 , N2 در هیدروکربن های نفتی

90برگ

جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی

145برگ

ارتقا کیفیت پساب خروجی ازبرکه های تثبیت به کمک مواد منعقد کننده معدنی

80برگ

بازیابی سرب از پسماند باقیمانده ازکارخانجات سرب و روی

85برگ

مدل سازی و شبیه سازی راکتور واکنش زوج شدن اکسیداسیونی متان OCM به منظور تولید اتیلن

125برگ

آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز و اثرات مختلف آن بر منطقه

150برگ

مدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی در مرکاپتان زدایی از گاز طبیعی با استفاده از جاذب غربال ملکولی

125برگ

شبیه سازی خشک کن بستر عمیق و تاثیر پارامتر های مختلف بر روی زمان خشک شدن

120برگ

افزایش راندمان حذف رطوبت از گاز توسط دسیکنت ها ار طریق افزودنی به آن ها

110برگ

بهینه سازی انرژی با هدف کاهش آلاینده ها در واحد انحلال آلومینای ایران

125برگ

طراحی و شبیه سازی مخلوط کن های استاتیکی و تدوین الگوریتم به کارگیری آنها در مبدل های حرارتی

100برگ

شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارایه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت

95برگ

بررسی تاثیر رسوب گذاری در اصلاح شبکه مبدل های حرارتی

130برگ

تبدیل مستقیم متان به اتیلن با استفاده ازدوراکتور کاتالیستی

120برگ

بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

150برگ

مدل سازی ریاضی راکتورهای شعاعی جهت تولید استایرین

150برگ

شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای شکست حرارتی پتروشیمی آبادان

200برگ

ارایه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن

90برگ

ارزیابی و ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد صنعتی

100برگ

ارایه مدلی برای مدیریت HSE

140برگ

مدل سازی و شبیه سازی شکست آسفالتین با مدل سینتیکی تکه ای

120برگ

بررسی و انجام عملیات Data Reconciliation در کوره های شکست حرارتی هیدروکربن ها

100برگ 

جهت مشاهده خلاصه پروژه و تهیه مقاله بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

بررسی واکنش در شرایط اضطراری در مجتمع های پتروشیمی

83برگ

مدل سازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده

65برگ

ارزیابی فن آوری GTL

87برگ

مدل سازی سینتیکی واکنش های فرآیند Visbreadking جهت ارتقاء برش های سنگین نفت

50برگ

بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلا

39برگ

بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل

69برگ

بررسی راکتورهای حبابی و فرایندهای GTL

152برگ

رطوبت زدایی از گاز با استفاده از جاذب های جامد

72برگ

تصفیه شیرابه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته

58برگ

اصول پوشش دهی به روش A.C.C

40برگ

ارزیابی عملکرد فرایند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی

50برگ

فرایند بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

110برگ

بررسی فرآیند غشایی تصفیه آب همراه نفت

67برگ

بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز در کوره های دوار سیمان

40برگ

اصول طراحی خشک کن های پاششی برای خشک کردن فرآورده های بیولوژیک

96برگ

فرآیند حذف بیولوژیکی نیتروژن و کربن توسط لجن فعال

78برگ

بررسی و مطالعه فرایند تولید سوخت های مصنوعی به روش GTL

117برگ

کاربرد MTBE به عنوان جایگزین تترا اتیل سرب در بنزین - ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی

124برگ

کریستالیزاسیون اسید فسفریک بوسیله سرمایش مستقیم

63برگ

مدل rate - based در ستون های تقطیر واکنشی

90برگ

نیترات زدایی از آب آشامیدنی به روش تبادل یونی

97برگ

تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتوکاتالیستی

97برگ

فرآیندهای غشایی کلر آلکالی

123برگ

پیگ رانی در صنعت نفت

74برگ

مرسریزاسیون و اولتراسونیک در نساجی

100برگ

بررسی تجهیزات رکوپراتور برای بازیابی انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی

75برگ

ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی

37برگ

تولید انواع روغن های روانکار و کاربردهای آن و روش های نوین تصفیه روغن های سوخته ( کارکرده) و تبدیل آن به Base Oil

112برگ

بررسی انتشار گاز کلر در حوادث

83برگ

طراحی مفهومی برج های تقطیر

170برگ

نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی و الکتروشیمی

93برگ

بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

70برگ

بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو

102برگ

بررسی فرایندهای تولید و جداسازی آروماتیک ها

154برگ

بررسی مبدل های کاتالیستی خودرو

80برگ

بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی

120برگ

Inherently Safer Conceptual Design of Chemical Processes

130برگ

بررسی انجام واکنش های شیمیایی در راکتورهای پلاسمای همراه پالس

110برگ

جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر و بررسی انتقال جرم در فیلترهای بیولوژیکی

57برگ

مطالعه فرآیند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش

82برگ

بررسی پدیده کوالسنس در سیستم های پراکنده مایع - مایع بهم خور

102برگ

بررسی جداسازی LPG از جریانات گازی توسط فرآیند غشایی

160برگ

بررسی روش های بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها Bioremediation

60برگ

کاربرد و عملکرد پیل سوختی

50برگ

بررسی کاربردهای نانو تکنولوژی در صنایع بالا دستی نفت

54برگ

روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی

95برگ

بررسی مدل سازی دینامیکی واکنش جفت شدن اکسایش متان OCM در راکتورهای کاتالیستی بستر ثابت

90برگ

تکنولوژی GTL

43برگ

بررسی ضریب نفوذ گازها در نفت خام

70برگ

محاسبات طراحی فلز در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

60برگ

سیالات فوق بحرانی

90برگ

بررسی فعالیت کاتالیست های اسید جامد مصرفی در فرآیند الیکلاسیون

60برگ

آشنایی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت

63برگ

مطالعه مخاطرات واحدهای اوره و آمونیاک

130برگ

کاربردهای زئولیت ها در صنایع

85برگ

بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز

60برگ 

جهت مشاهده قیمت و فهرست مطالب بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

بررسی مکانیزم انتقال جرم در حین تشکیل قطره در رژیم جت و در فرآیند استخراج مایع - مایع

12برگ

بررسی مکانیزم انتقال جرم در حین تشکیل قطره در رژیم جت و در فرآیند استخراج مایع - مایع

12برگ

پلیمر های منعقد کننده آلی

8برگ

هواسنج

12برگ

نانو ذرات فریت نیکل - روی به روش همرسویی

87برگ

آند سیلیکون High Silicon Cast Iron Anodes

15برگ

بررسی کوره واحد شیرین سازی گاز مایع پالایشگاه گاز سرخون و بهینه سازی عملکرد آن

5برگ

کاربرد یک ضریب انتقال جرم تلفیقی برای سیستم مایع - مایع با کشش بین سطحی پایین

11برگ

مدیریت پسماندها و فرآیند تولید سیمان

20برگ

نگاهی به بازار جهانی فناوری نانو

23برگ

سنتز و کاربرد نقاط کوانتومی در سلول های خورشیدی

4برگ

بررسی کوره واحد شیرین سازی گاز مایع پالایشگاه گاز سرخون و بهینه سازی عملکرد آن

5برگ

بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوشش های سد حرارتی دو لایه و مرکب FGM حاصل از تغییر تدریجی ترکیب شیمیایی لایه های فلز - سرامیک

12برگ

کاربرد یک ضریب انتقال جرم تلفیقی برای سیستم مایع - مایع با کشش بین سطحی پایین

11برگ

روش های تبدیل پسماند به RDF

8برگ

اورانیوم

21برگ

انتقال حرارت و رژیم جریان در فرآیند تغلیظ آب سیب توسط تبخیر کننده با فیلم ریزان

10برگ

پیشرفت های اخیر در تکمیل ضد میکروب منسوجات

56برگ

کاربردهای زئولیت ها در صنایع

90برگ

مطالعه مخاطرات واحدهای اوره و آمونیاک

140برگ

تحلیل تنشی اتصالات چسبی در سازه های کامپوزیتی های پایه پلیمر

10برگ

بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوشش های سد حرارتی دو لایه و مرکب FGM حاصل از تغییر تدریجی ترکیب شیمیایی لایه های فلز / سرامیک

12برگ

مدل سازی و تحلیل ترمودینامیکی فرآیند خشک کردن

38برگ

بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام

58برگ

پدیده انتقال جرم و اندازه گیری غلظت های اکسیژن و آهن در راکتور حذف سولفید هیدروژن از گازهای اسیدی

19برگ

نانو ذرات نقره و خاصیت ضد میکروبی آن

9برگ

توسعه یک مدل ترکیبی به منظور ارزیابی حرارتی مبدل های پوسته و لوله

9برگ

کاربردهای نانو تکنولوژی در تصویربرداری های پزشکی

35برگ

بررسی فعالیت کاتالیست های اسید جامد مصرفی در فرآیند الکیلاسیون

60برگ

کاهش دما و زمان پخت سیمان پرتلند از طریق کاربرد ضایعات صنعت فولاد در تولید سیمان

11برگ

فرآیند های جداسازی جامد - مایع

54برگ

مطالعه تجربی و بررسی تئوری عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون خورشیدی

13برگ

بررسی خواص شیشه و شیشه سرامیک های سیستم RO-B2O3-SiO2

78برگ

مقدمه ای بر نظریه اتمی اتم ها ، مولکول ها و یون ها ( فصل دوم )

54برگ

مقدمه نانوتکنولوژی

133برگ

ساختار اتمی Atomic Structure ( فصل چهارم )

89برگ

مقدمه ای بر نظریه اتمی اتم ها ، مولکول ها و یون ها ( فصل دوم )

54برگ

ساخت قطعات چدنی به روش متالورژی پودر

32برگ

بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت A356/TiAl3

55برگ

مطالعه اتصال دهی آلومینیوم به فولاد توسط فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای

50برگ

آشنایی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت

65برگ

تکنولوژی GTL

43برگ

سیالات فوق بحرانی

92برگ

محاسبات طراحی فلز در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

62برگ

بررسی مدل سازی دینامیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان OCM در راکتورهای کاتالیستی بستر ثابت

92برگ

متالوگرافی و کاربرد آن

45برگ

استوکیومتری Stoichiometry ( فصل سوم )

56برگ

پوشش های کامپوزیتی حاوی نانو ذرات الماس

70برگ

بررسی ضریب نفوذ گازها در نفت خام

70برگ

گذری بر کاربردهای فناوری نانو به همراه درخت صنعت نانو ( کاربردهای فناوری نانو )

157برگ

مقررات فناوری نانو

62برگ

شیمی : ماده و اندازه گیری آن ( فصل اول )

37برگ

تهیه پودر کامپوزیتی ZrO2/nano TiO2 به روش سل - ژل

6برگ

بررسی روش های بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها Bioremediation

61برگ

روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی

100برگ

کاربرد و عملکرد پیل سوختی

52برگ

بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت

54برگ

بررسی عوامل موثر در ارزش حرارتی سوخت های گازی

39برگ

فضای نانو

64برگ

مبانی شیمی آلی

57برگ

گزارش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع آرایشی و بهداشتی

18برگصفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 12 صفحه بعد

فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات پی دی اف ایران PDFiran.com
دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایان نامه،پروژه،پاورپوینت،PDF,
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تحقیق و مقالات PDFiran PDFiran.com و آدرس pdfiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


خبرنامه وب سایت: