دانلود پروژه های عمران و شهرسازی (قسمت اول)
 

 

جهت مشاهده قیمت و فهرست مطالب بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

کاربرد روش اجزاء محدود در محیط های دارای عدم قطعیت از نوع فازی

8برگ

کارآموزی احداث مجموعه ورزشی و رستوران

31برگ

الگوریتم های مبتنی بر هوش اجتماعی ، رویکردی به الگوریتم زنبور عسل و کاربرد آن در مهندسی حمل و نقل

153برگ

مکانیک سیالات 2

10برگ

مطالعه فرآیند انسداد فیزیکی محیط متخلخل سدهای باطله ای

8برگ

کاربرد الگوریتم ژنتیک برای طراحی بهینه مسیرهای غیربرگشتی در راه آهن

9برگ

فرار آب از رودخانه حبله رود گرمسار و مدل بندی آن ها با تاکید بر مسایل عمرانی

9برگ

عوامل موثر بر گرفتگی و انسداد فیلترهای موجود در سدهای خاکی

9برگ

سیستم ممیزی انرژی ساختمان

18برگ

توسعه مدل عددی جهت پیش بینی پدیده مد طوفان

8برگ

تحلیل مسایل استاتیکی و دینامیکی در ژئوتکنیک به کمک المان های نامحدود

9برگ

تحلیل شیب های خاکی مسلح شده با روش AGS با در نظر گرفتن مقاومت برشی و خمشی مهارها

8برگ

بهینه یابی شکل سدهای قوسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

9برگ

بررسی رفتاری معادلات تنش - کرنش فشاری تک محوری بتن

9برگ

بررسی خواص بتن خود تراکم SCC

12برگ

بررسی توزیع غلظت مواد معلق در طول مخزن سد با استفاده از مدل هیدرولیکی

8برگ

بررسی تصفیه پذیری پساب های صنعتی حاوی اتانول آمین به روش SBR درمقیاس پایلوت

8برگ

بررسی استهلاک انرژی بر روی سر ریزهای پلکانی

105برگ

مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی با سایر روش ها در برآورد مکانی بارندگی روزانه

8برگ

مقایسه بارگذاری عادی پلای راه در ایران و آئین نامه آشتو با بارگذاری حاصل از کامیون های واقعی حامل اضافه بار

8برگ

آشنایی با روش های تقویت خمشی و برشی تیر بتن آرمه با ورقه FRP و مکانیزم های گسیختگی محتمل

18برگ

مطالعه آزمایشگاهی و عددی جریان کم عمق در یک باز شدگی ناگهانی

9برگ

مدل ارتجاعی - خمیری چندبرگ ای جهت پیش بینی رفتار ماسه در پدیده روانگرایی

9برگ

محافظت بتن های مقاومت بالا با استفاده از دانه های سبک

20برگ

ماشین های خاکبرداری - محیط پیرامون کاربر - قسمت چهارم : روش آزمون سیستم های تهویه ، تجهیزات گرمایش و یا تهویه مطبوع اتاقک کاربر

18برگ

ضریب رفتار بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی و ستون های پوشش شده

9برگ

شبیه سازی عددی لنز آب شیرین در جزایر کوچک

9برگ

بررسی رفتار و طراحی لرزه ای دیوار برشی فلزی مرکب

10برگ

بررسی رفتار لرزه ای سازه های بتنی با در نظر گرفتن اثر میانقاب های آجری

9برگ

بررسی تراز بیشینه سطح آب دریاچه هامون هیرمند و مدل قابلیت اعتماد دینامیک سیل بند آن

8برگ

بررسی پارامتریک گنبد های بتنی

8برگ

بررسی آزمایشگاهی اثر دانه بندی بر مقاومت لغزندگی بتن آسفالتی

6برگ

بررسی اثر کشش سختی بر رفتار تیرهای بتن مسلح

7برگ

استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی شیب دار

9برگ

ارزیابی رابطه تجربی مایرهوف جهت تعیین ظرفیت باربری خاک های ریزدانه بر پایه نتایج آزمایش نفوذ استاندارد

10برگ

تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی

100برگ

شبیه سازی پدیده آبشستگی در پایه های پل با مدل ریاضی BRI-STARS

9برگ

ژئولوژی سدها

10برگ

استخراج پارامترهای مودی سازه ها از طریق اندازه گیری FRE و مقایسه نتایج با تحلیل المان محدود

9برگ

ارائه یک مدل هذلولی برای بیان رفتار تنش - کرنش خاک های غیر اشباع

8برگ

ارایه آنالیز غیر خطی برای طراحی قاب های فولادی با اتصالات نیمه صلب

8برگ

اثر تغییرات بارگذاری بر عملکرد سیستم جریان سطحی در تصفیه فاضلاب

8برگ

مطالعه خصوصیات دینامیکی خانه های خشتی گلی روستایی ایران با روش اندازه گیری ارتعاش محیطی

8برگ

ماشین های خاکبرداری - کنترل های کاربر

29برگ

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین مقاومت بتن آسفالتی

8برگ

طرح بهینه سازه های دریایی به روش شبیه سازی بازپخت تحت اثر نیروهای دینامیکی و با استفاده از محاسبات تقریبی

9برگ

رفتار نگاری سد کرخه در دوران ساختمان با استفاده از نتایج ابزار دقیق

8برگ

حل یکپارچه ورق های چهار ضلعی با تغییر شکل های بزرگ

9برگ

تخمین مساحت دیوارهای برشی مورد نیاز در ساختمان های بتنی

10برگ

تحلیل اقتصادی نیروگاه های آبی کوچک

10برگ

تاثیر پارامترهای مختلف خاک و شمع در تغییر مکان های ناشی از بارهای افقی

8برگ

بهینه سازی شبکه های فاضلاب

8برگ

بررسی پدیده بلند شدگی در مخازن زمینی انعطاف پذیر تحت اثر زلزله

9برگ

ارزیابی فشارهای آب منفذی در پی و بدنه سد کرخه پس از آبگیری

9برگ

تاثیر سیاست های مختلف نظارت بر آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل جاده ای شهری بر رفاه و آسایش

19برگ

بررسی هیدرولیک جریان در سرریزهای پلکانی

88برگ

بررسی و تحلیل پاسخ غیر خطی در سدهای ثقلی بتنی

65برگ

بتن با مقاومت اولیه بالا

21برگ

مهندسی پی پیشرفته ،پی های عمیق - ظرفیت باربری محوری بر اساس روش های دینامیکی

4برگ

پروژه کارآموزی مدیریت و اجرا

49برگ

مروری بر خصوصیات مکانیکی بتن های خود تراکم معمولی و سبک

8برگ

گزارش کارآموزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی هتل پارتیا

25برگ

بررسی اثرات آرام سازی ترافیک در بهبود کیفیت زندگی شهری ( مطالعه تاثیر سرعت گیرها در تامین ایمنی و رضایت شهروندان )

8برگ

خاک - نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک ( روش آزمون )

23برگ

بهینه سازی کنترل فازی ATMD برای پل های معلق تحت اثر شتاب قائم زلزله توسط الگوریتم ژنتیک

9برگ

پایداری دیوار برشی کوپل سخت شده

10برگ

ارزیابی مدول لایه های روسازی به وسیله دستگاه HWD

9برگ

تاثیر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های فولادی قاب خمشی

8برگ

بررسی تراوش درسدهای خاکی با استفاده از انواع هوش محاسباتی

30برگ

الگوریتم ژنتیک

45برگ

کاربرد نرم افزار MIKE11 در مدل سازی کانال های انتقال آب و سازه های وابسته در شرایط غیر ماندگار

35برگ

طرح اختلاط و بهینه سازی

10برگ

پاسخ لرزه ای سازه های برشی متکی بر جداینده های LRB,P-F و R-FBI با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

9برگ

ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی مسلح مقاوم شده با میراگر فلزی جاری شونده بر اساس تحلیل دینامیکی غیر خطی

9برگ

تخمین افت انرژی روی سر ریز پلکانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

9برگ

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( مبحث 12 )

78برگ

طراحی سدهای بتنی غلتکی RCC

50برگ

بررسی و مقایسه چند شیوه مقاوم سازی ساختمان های بتنی کوتاه مرتبه در برابر زلزله

9برگ

مواد جدید جهت استفاده در پیش تنیدگی ، مسلح کردن و مقاوم سازی سازه های بتن آرمه

8برگ

بررسی رفتار دینامیکی اعضاء سازه ای آسیب دیده به روش اجزاء محدود

8برگ

ارائه طرح زهکشی برای پایین آوردن سطح آب و جلوگیری از نشت آب به ساختگاه نیروگاه سد کارون

9برگ

سازه فضا کار چیست ؟

8برگ

ارائه الگوی ریاضی جهت طراحی گاردریل های انعطاف پذیر در بزرگراه ها

8برگ

توسعه مدل تانک با استفاده از GIS

8برگ

تاثیر امواج و جریان های دریایی بر رفتار خستگی اتصالات لوله ای سکوی ثابت

9برگ

بررسی رفتار لرزه ای دیواره های رسی مسلح در راهسازی به کمک روش اجزای محدود

16برگ

گزارش کارآموزی پروژه ساختمان اورژانس بیمارستان

40برگ

بررسی خرابی پل های استان گلستان در اثر سیلاب مرداد ماه سال 80

9برگ

بررسی رفتار غیر خطی مدل سه بعدی مقاطع فولادی جدار نازک پر شده با بتن توسط روش اجزای محدود  

9برگ

ارزیابی آسیب پذیری سازه فلزی قاب خمشی به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی

17برگ

تاثیر دال بتنی برسختی ، شکل پذیری و مقاومت نهایی قاب های مرکب مهاربندی نشده فولاد - بتن

8برگ

کاربرد شبکه های عصبی در بهبود کنترل فعال سازه ها

9برگ

طراحی سازه ها با استفاده از انرژی بر اساس مکانیسم تسلیم

8برگ

بررسی تاثیر ستون کوتاه در عملکرد ساختمان

10برگ

شبیه سازی عددی رفتار محیط های دانه ای

8برگ

استاتیک

48برگ

نقش بازرسی ایمنی راه در ایمنی ترافیکی راه های کشور

9برگ

مدیریت تلفیقی منابع آب به منظور برنامه ریزی توسعه پایدار منطقه ای

8برگ

بهینه سازی اختلاط بتن با اسفتاده از روش های طراحی آماری

20برگ

طراحی شبکه فاضلاب

18برگ

اصلاح و واسنجی مدل CRLE در مناطق باجریان همرفت شدید - مخازن چاه نیمه

8برگ

تدوین یک سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری روسازی شبکه راه

8برگ

ارائه یک مدل جهت پیش بینی هیدرودینامیک مخزن سد

8برگ

مکانیک سیالات

19برگ

بررسی ارتعاش عرشه پل ها با تیرهای حمال فولادی تحت تاثیر بار زنده

8برگ

مقایسه قابلیت مدل های عددی در شبیه سازی الگوی جریان و فرایند انتقال رسوب در رودخانه ها

30برگ

بهینه سازی همزمان ابعاد ، اشکال و تعداد بادبندها در سازه های فلزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی

50برگ

کاویتاسیون در سرریز ها

10برگ

روش نوین بهینه یابی کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش تابع جریمه

8برگ

بتن توانمند

27برگ

نقش تحلیل بار افزون Pushover در روش طراحی بر اساس عملکردی ساختمان های فولادی

9برگ

بررسی و مقایسه رفتار مصالح درشت دانه سنگریزه ای و رودخانه ای در پوسته سدهای خاکی

9برگ

استفاده از آنالیز تطبیقی در تعیین توپولوژی بهینه صفحات

9برگ

ارزیابی رفتار لرزه ای پل فولادی روگذر بزرگراه با دهانه متوسط

8برگ

تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکنواخت جهت پل در دست احداث راه آهن مسیر قزوین - رشت - انزلی

9برگ

کنترل پیچش در ساختمان های نامتقارن به کمک میراگرهای جرمی تنظیمی

64برگ

بررسی دینامیکی اندر کنش سد و مخزن

48برگ

بررسی انتقال رسوب در آبگیرها

45برگ

ارزیابی آیین نامه گود برداری معتبر دنیا و مقایسه آن ها با مقررات موجود در داخل کشور

26برگ

جزوه مقاومت مصالح 2

81برگ

تثبیت لایه اساس با استفاده از تکنولوژی نوین سیمان و امولسیون

16برگ

کاربرد بتن غلتکی در روسازی های راه ها

8برگ

آنالیز پایداری مونولیت 19 سد پشت بنددار لتیان تحت بارهای لرزه ای

8برگ

ارزیابی رفتار آسفالت مسلح شده به الیاف کنف

8برگ

جزوه سازه فولادی 2

57برگ

بررسی جریان آرام درون حفره و حول استوانه بوسیله روش المان محدود

8برگ

مطالعه عددی رفتار شمع های با جدار مایل تحت اثر بار هارمونیکی قائم

9برگ

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای ( نمونه : هنگ کنگ )

30برگ

مطالعه و شبیه سازی کیفیت آب های زیر زمینی در استان اصفهان - با تاکید بر آبخوان کوهپایه - سگزی

8برگ

تاثیر عرض مجرای رسوب شوی سدهای انحرافی بر رسوب شوئی

8برگ

پیشنهادها و راه کارها در جهت بررسی وضعیت مطلوب فرهنگی - اجتماعی شهر مشهد

154برگ

گزارش کارآموزی مدیریت ، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی ( اسکلت فلزی )

57برگ

دفترچه محاسبات سازه

46برگ

مقاوم سازی سازه های بنایی موجود در برابر زلزله

135برگ

سنجش ضوابط و معیارهای تصمیم گیری در طرح جانمایی تجهیز کارگاه های ابنیه

145برگ

پروژه سازه های مقاوم فولادی در برابر زلزله

362برگ

اثر زلزله بر ساختمان های با مصالح بنایی و روش های مقاوم سازی آن ها

315برگ

مقاوم سازی ساختمان های فلزی موجود با کاهش مقطع بال

12برگ

بررسی موقعیت و علل وقوع شایعترین ترک ها در پل های بتن آرمه

8برگ

خرابی راه های فاقد روکش و راه های نگهداری و درمان آن ها

10برگ

پروژه متره و برآورد

74برگ

بررسی تجربی رفتار برشی تیرهای ساخته شده با بتن پر مقاومت

8برگ

تحلیل سیستم های ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چند گانه زلزله با روش مد تغییر مکان

24برگ

نقش مدول عکس العمل بستر Ks در آنالیز و طراحی پی های گسترده

8برگ

بررسی یک مدل تکاملی برای بهینه سازی هم زمان سه بعدی مسیر بزرگراه ها ( راهسازی )

38برگ

مقاوم سازی تاسیسات آبرسانی سدهای مخزنی

9برگ

گزارش چشم انداز و استراتژی شهر مقدس مشهد

30برگ


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات پی دی اف ایران PDFiran.com
دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایان نامه،پروژه،پاورپوینت،PDF,
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تحقیق و مقالات PDFiran PDFiran.com و آدرس pdfiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


خبرنامه وب سایت: