دانلود پایان نامه مهندسی عمران گرایش سازه
 

 

جهت مشاهده خلاصه پروژه و تهیه مقاله بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

بررسی تاثیر جانمایی میراگرها بر روی یک ساختمان خاص و مقایسه نتایج آن ها

170برگ

مقاوم سازی سازه های فولادی با بادبندهای مختلف و مقایسه عملکردشان

240برگ

بررسی کاربرد دیوار برشی بتنی در قاب فولادی

160برگ

ارزیابی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمان های فولادی بلند با تاکید بر تحلیل های استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی و تهیه الگوریتم های کاربردی

220برگ

بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی پیش ساخته سبک با استفاده از میل گرد های پلیمری

110برگ

بررسی محدوده پارامترهای تاثیر گذار بر شکل پذیری اتصالات صلب رایج در ایران

120برگ

تهیه طیف های پاسخ غیر ارتجاعی زلزله های ایران بر اساس نوع خاک

300برگ

ایر مولفه قائم زلزله در ساختمان های دارای نامنظمی جرم و سختی در ارتفاع

260برگ

مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مولفه های افقی و قائم زلزله به کمک تحلیل های دینامیکی غیر خطی

180برگ

مدل سازی تحلیل تیرهای پیوند فولادی در دیوار برشی کوپله و ارزیابی پارامترهای مربوطه تحت اثر زلزله

100برگ

اختلاط بتن خود تراکم با استفاده از نانو سیلیس و مقایسه مقاومت فشاری ، کششی ، انقباض و انبساط این بتن با بتن معمولی

100برگ

تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمان های بتنی کوتاه متداول در تهران

280برگ

عملکرد چشمه اتصال در ستون های مختلط فولادی پر شده با بتن

210برگ

بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی

325برگ

معیارهای کمی روش های ارزیابی سریع در ساختمان های بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی ( هوش محاسباتی )

135برگ

کاربرد روش آنالیز دینامیکی افزایشی IDA در بررسی رفتار لرزه ای سکوهای ثابت فلزی دریایی

165برگ

بررسی رفتار سیکلیک انواع دستگاه های تکیه گاهی و راه کارهای ممانعت از فرو افتادن عرشه از تکیه گاه در پل های موجود

210برگ

بررسی رفتار چرخه ای چند اتصال خورجینی

165برگ

بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد

120برگ

بررسی اندر کنش میر لرزان با مدل های آزمایشگاهی و محیط اطراف

190برگ

بررسی عددی پارامترهای تاثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر - ستون سازه های بتنی مسلح

230برگ

بررسی تحلیلی دیوارهای برشی فولادی و مقایسه آیین های موجود طراحی

280برگ

بررسی اندیس خسارت در پل های بتن آرمه با پایه های قابی شکل یا منفرد

140برگ

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای یکی از پل های بزرگراهی تهران با استفاده از جداسازی لرزه ای

220برگ

بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراکم

140برگ

تحلیل غیر خطی پس کمانشی اعضای مهاربندی فلزی و مدل سازی آن در ساختمان های فولادی

140برگ

بررسی رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا

235برگ

بررسی فنی و اقتصادی مقاوم سازی شالوده پل های بتنی در تهران

215برگ

بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های فولادی مجهز به تجهیزات مستهلک کننده انرژی

125برگ

بهسازی لرزه ای ستون های مرکب فولادی با بست موازی

120برگ

تحلیل و بررسی رفتار تجهیزات قفل کننده LUD مورد استفاده در اصلاح رفتار لرزه ای پل های موجود

230برگ

بررسی پیچش مقاطع منشوری و مقایسه تنش ها و شکل پذیری مقاطع در سازه های مختلف ( مطالعه موردی با استفاده از روش عددی - اجزا محدود )

130برگ

عملکرد ساختمان فولادی نامنظم در پلان مجهز به BRB نزدیک و دور از گسل

135برگ

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای یک پل فلزی نمونه بدون میراگرهای انرژی و اثر میراگرها بر رفتارآن

215برگ

مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان

200برگ

بررسی تفاوت ضرایب تشدید تغییر مکان ساختمان های بتنی و فولادی متداول

200برگ

مطالعه رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی بازشودار به همراه سخت کننده

145برگ

مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA و دستور العمل های مقاوم سازی

215برگ

مقاوم سازی سازه های بنایی به کمک صفحات و میله های FRP

175برگ

ارزیابی آسیب پذیری پل چند دهانه با پایه های بتنی

190برگ

ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با مقاطع کاهش یافته تیر

160برگ

بررسی رفتار سکوهای دریایی تحت اثر موج سونامی

195برگ

مطالعه تحلیلی کاربرد میراگرهای فلزی جاری شونده در مقاوم سازی لرزه ای پل ها

180برگ

بررسی تخریب پیش رونده ساختمان های منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مرکز

115برگ

بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمان های بتنی شهر کرد

190برگ

برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری بر اساس استانداردهای جدید می باشند

200برگ

بررسی اثرات نامنظمی در ساختمان های بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی

260برگ

توسعه منحنی های شکنندگی قاب های بهسازی شده با مهاربندهای فولادی هم محور

160برگ

ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط ATC 40

125برگ

ارزیابی طراحی و میزان رعایت ضوابط آیین نامه ها در ساختمان های در حال احداث ( 10 ساختمان فولادی و بتنی )

190برگ

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل قوسی فلزی قطور واقع درکیلومتر 250+909 مسیر راه آهن ایران - ترکیه

178برگ

تهیه و تدوین معیارهای طراحی پل های بتنی با فلسفه طراحی بر مبنای عملکرد

120برگ

بررسی آسیب پذیری لرزه ای پل قره سو

100برگ

ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای در بیمارستان ها

155برگ

بررسی رفتار ساختمان های بتنی با ارتفاع متوسط تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی و مقایسه آن ها

180برگ

طراحی تقویت اتصالات تیر - ستون بتنی جهت افزایش مقاومت برشی با بکارگیری کامپوزیت های فیبر کربن

150برگ

مقایسه رفتار لرزه ای ساختمان های فولادی مهاربندی شده طرح شده با روش های متداول و عملکردی

155برگ

اثرات نامنظمی های عمودی در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی

235برگ

تعیین نیروهای وارد بر فصل مشترک سازه های دوبلکسی فلزی ( با اختلاف تراز طبقات )

200برگ

ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای قاب های بتن مسلح دارای طبقه نرم

125برگ

بررسی روش های بهسازی لرزه ای ساختمان های خشتی و گلی با مولفه های معماری ویژه

95برگ

مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار دینامیکی غیر خطی سازه نامتقارن یک طبقه جرمی

220برگ

بررسی اثر خروج از مرکزیت جرم و P-Delta در سازه های فولادی با مهاربندی ساده ( هم محور )

400برگ

بهینه سازی فنی و اقتصادی بادبندها در سازه های فولادی با رویکرد طرح مقاوم سازی آن ها ( مطالعه موردی )

140برگ

اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه های با قاب خمشی فولادی

135برگ

مقاوم سازی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک بعد از زلزله

135برگ

مدل غیر خطی اتصالات نیمه صلب در سقف های کامپوزیت در ساختمان های فولادی تحت زلزله

190برگ

بررسی و مقایسه عملکرد ستون های بتنی تقویت شده با مواد FRP در دو حالت فعال و غیر فعال

235برگ

بررسی چگونگی طراحی بر مبنای عملکرد در سازه های جداسازی شده پایه مجهز به محدود کننده تغییر مکانی

140برگ

بررسی نقش سازه ای شیشه در مهندسی ساختمان

190برگ

طراحی بر اساس کنترل تغییر مکان در قاب های خمشی فولادی

210برگ

بررسی انرژی پذیری اتصالات صلب به کمک روش های عددی ( اجزا محدود )

105برگ

کاهش پاسخ های پیچشی ساختمان های نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی

105برگ

بررسی تاثیر تیپ بندی المان های سازه ای در رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه

137برگ

مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز با تیر پیوند عمودی و افقی با استفاده از فولاد کم مقاومت یا فولاد نرمه

150برگ

بررسی تاثیر مقدار مهاربندی در ضریب رفتار قاب های مهاربندی شده به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی

200برگ

تاثیر آرایش ( چیدمان ) خاموت ها در رفتار لرزه ای ستون های بتنی مسلح به روش اجزا محدود

155برگ

بررسی تاثیر مولفه قائم شتاب زمین در ستون های سازه های فولادی قاب خمشی به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی

300برگ

بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی مرکب با سایر دیوارهای مقاوم در سازه های فلزی

220برگنظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات پی دی اف ایران PDFiran.com
دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایان نامه،پروژه،پاورپوینت،PDF,
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تحقیق و مقالات PDFiran PDFiran.com و آدرس pdfiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


خبرنامه وب سایت: