جهت مشاهده قیمت و فهرست مطالب بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

بررسی علل بروز ترک در سد های خاکی - مطالعه موردی علل بروز ترک های طولی در تاج سد درودزن شیراز  

8برگ

تمیز کردن نمای ساختمان

16برگ

مهندسی پی پیشرفته - فشار جانبی خاک

18برگ

ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از روباره فولاد به عنوان سنگدانه در راهسازی

50برگ

پیش تقویت پاشیدنی برای تیرهای بتنی مسلح

11برگ

آب در خاک

61برگ

تصحیح ماتریس تقاضای همگانی با استفاده از اطلاعات شمارش حجم

8برگ

پل ها و انواع آن

22برگ

نحوه اجرای ساختمان های بتنی و فلزی

24برگ

روش تحلیل دینامیکی

57برگ

جزوه استاتیک

51برگ

نمودارهای طراحی گودهای مهار شده با بست های افقی بر اساس روش ترزاقی و پک

23برگ

فیلتر ها و زهکش ها برای خاک های نا تراوا

9برگ

تحلیل سازه ای ساختمان های آسیب دیده زلزله بم

8برگ

بهبود راهبری راه آهن مسافری هلند

11برگ

تحکیم خاک ها Consolidation

43برگ

عایق حرارتی

18برگ

کارآموزی برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت

23برگ

استفاده از شمع های بتنی پیش تنیده سانتریفوژ در سازه های دریایی

12برگ

بررسی ضربه ناشی از حوادث در محوطه مدارس بر روی دانش آموزان

8برگ

بررسی ضربه ناشی از حوادث در محوطه مدارس بر روی دانش آموزان

8برگ

فولاد و خواص آن ( فصل اول )

13برگ

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

19برگ

بررسی اندرکنش سد بتنی وزنی و فونداسیون

40برگ

مقاوم سازی سد های بتنی

55برگ

تجزیه و تحلیل درزها و گسترش ترک ها در سدهای بتنی تحت تاثیر نیروی هیدرودینامیکی

60برگ

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

808برگ

طراحی اعضا خمشی ( فصل چهارم )

107برگ

گودبرداری غیر اصولی و عواقب آن ( فصل اول )

5برگ

پروژه سازه های مقاوم در برابر زلزله

240برگ

مهندسی پی پیشرفته - پی های عمیق

20برگ

مهندسی پی پیشرفته - پی های عمیق - ظرفیت باربری محوری بر اساس روش های تحلیلی

45برگ

مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث دهم - طرح و اجرای ساختمان های فولادی - طراحی به روش تنش مجاز و خمیری

59برگ

گزارش کارآموزی پروژه ساختمانی اداری - تجاری

78برگ

مهندسی پی پیشرفته - تحقیقات زیرزمینی

43برگ

دیوارهای برشی بتنی در ساختمان های فولادی

14برگ

مهندسی پی پیشرفته - نشست پی های سطحی 1

19برگ

پروژه بارگذاری

64برگ

پروژه راهسازی

60برگ

کاربرد درون یابی اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای حل ضربه قوچ

9برگ

بهینه سازی عایق کاری در ساختمان های با استفاده مداوم در شرایط اقلیمی ایران از لحاظ بارهای حرارتی سالیانه

20برگ

مهندسی پی پیشرفته - تحقیقات صحرایی

52برگ

مهندسی پی پیشرفته - طراحی ژئوتکنیکی پی های تکی

20برگ

طراحی تیر ستون ( فصل پنجم )

50برگ

راهنمای اتصالات در ساختمان های فولادی

221برگ

مهندسی پی پیشرفته - پی های عمیق - ظرفیت باربری جانبی

15برگ

موقعیت خورشید در آسمان

36برگ

معرفی ، ساخت و نگهداری سدهای لاستیکی و کاربرد آن ها

75برگ

بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با یک روش ابتکاری پارامتری

65برگ

بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستم های حمل و نقل و ارایه راه کارهای ارتقا آن

170برگ

تحلیل غیر خطی سازه ها

167برگ

بررسی تونل های زیرگذر دریا با نگرشی به مدیریت اجرای تونل مانش

130برگ

تحلیل اندرکنش دینامیکی غیر خطی خاک - شمع و روسازه در خاک رسی

8برگ

تحلیل عینی پدیده مکان یابی کرنش

9برگ

جزوه سازه بتنی 1

103برگ

نقش بتن متخلخل اتوکلاو شده ( بتن سبک گازی ) در کاهش مصرف سوخت ساختمان

11برگ

نکاتی چند در اجرای پل های بتن مسلح

6برگ

مهندسی پی پیشرفته - پی های گسترده

9برگ

مهندسی پی پیشرفته - آنالیز و طراحی پی های سطحی

11برگ

مهندسی پی پیشرفته - ظرفیت باربری پی های عمیق بر اساس آزمایش های بزرگ مقیاس

16برگ

بررسی اثر زلزله بر برج های خنک کننده بتنی

32برگ

مهندسی پی پیشرفته - دیوارهای حایل

13برگ

ستون ها ( فصل سوم )

31برگ

مهندسی پی پیشرفته - نشست پی های سطحی 2

11برگ

جزوه مهندسی پی

47برگ

بررسی روش های نوین اجرای سدهای خاکی و بررسی آن ها

57برگ

کارآموزی برج تهران

60برگ

پروژه راهسازی

75برگ

گزارش کارآموزی جمع آوری شبکه آب و فاضلاب بوشهر

78برگ

گزارش کارآموزی ساخت مجتمع مسکونی و تجاری  

57برگ

بررسی روش های آنالیز و طراحی دیوارهای ساحلی

120برگ

رفتارهای چراغ راهنما برای کاهش خطر تصادف وسایل نقلیه سنگین در تقاطع های بزرگراه های شهری

145برگ

ضوابط و مقررات اراضی طرح مسکن استیجاری 99 ساله

50برگ

مقررات ملی ساختمان - مبحث دهم : طرح و ا جرای ساختمان های فولادی

195برگ

مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث نهم - طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

317برگ

استفاده بهینه از خطوط راه آهن یک خطه

8برگ

پروژه تحلیل خطرپذیری

57برگ

کنترل تراوش سدهای خاکی برای مقاوم سازی لرزه ای شیروانی های سد

14برگ

اثر زلزله بر سدهای خاکی

12برگ

راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای سازه های بتن آرمه

26برگ

پروژه سازه های فولادی

106برگ

پروژه بتن

125برگ

عوامل بروز تاخیر در پروازها و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن

117برگ

مراحل ساخت استخر سرپوشیده

33برگ

مدیریت کیفیت آب با استفاده از کاوش داده های مکانی

10برگ

پروژه سازه های بتنی

89برگ

سیستم های جمع آوری و دفع فاضلاب

31برگ

کاربرد GIS درمدیریت و مکانیابی پارکینگ

30برگ

مهندسی پی پیشرفته - ظرفیت باربری پی های سطحی

18برگ

بررسی آزمایشگاهی جریان زیر بحرانی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب

10برگ

گزارش کارآموزی شش بلوک مسکونی 48 واحدی

56برگ

بتن سیلیکافوم

13برگ

اثر زلزله بر پل های بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر

43برگ

کاربرد چوب در ساختمان ها و پل ها

31برگ

یک سیستم اطلاعات مکانی همراه برای مدیریت امداد و نجات مبانی و ییاده سازی

10برگ

تاثیرمشخصات فنی آسفالت در پدیده شیارشدگی

134برگ

ساخت چند مرحله ای با نظر به حرارت زایی بتن حجیم در سازه های هیدرولیکی

70برگ

بررسی عوامل موثر بر شکل پذیری اتصالات صلب

75برگ

رفتار لرزه ای سکوهای دریایی ( بررسی آئین نامه های موجود )

210برگ

سازه ، خطاها ، ضعف ها و اشکالات طراحی و اجرایی ساختمان های بتنی و فولادی

42برگ

آبشستگی پایه پل ها

25برگ

بررسی سدهای بتن غلتکی RCC

52برگ

بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها

60برگ

مهندسی پی پیشرفته - پی های عمیق - ظرفیت باربری جانبی ( قسمت اول )

13برگ

بررسی عوامل موثر در ناپایداری ترانشه 990 مشهد - سرخس و راهکارهای پایدارسازی آن

9برگ

بررسی کاربرد سرباره فولاد در مخلوط های آسفالتی گرم

8برگ

سدهای زیر زمینی

65برگ

بررسی رفتار سیستم ترکیبی قاب لوله ای ، هسته مرکزی و کمربند خرپایی

8برگ

توصیه هایی برای بهبود گودبرداری های سنتی در تهران با استفاده از تیرک های مایل درمجاورت ساختمان همسایه

18برگ

استفاده از ماتریس سختی دینامیکی در تحلیل دینامیکی و مطالعه توزیع نرخ کرنش در قاب ها

10برگ

جزوه سازه بتنی 2

145برگ

نقش نسوز در بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت سیمان

11برگ

مهندسی پی پیشرفته - مقدمه

10برگ

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی

50برگ

پروژه درس مهندسی ترابری

35برگصفحه قبل 1 صفحه بعد

فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات پی دی اف ایران PDFiran.com
دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایان نامه،پروژه،پاورپوینت،PDF,
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تحقیق و مقالات PDFiran PDFiran.com و آدرس pdfiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


خبرنامه وب سایت: