جهت مشاهده خلاصه پروژه و تهیه مقاله بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

بررسی تحلیل مناطق تصادف خیز در شبکه راه های کشور

210برگ

تعیین رابطه بین شعاع چرخ وسیله نقلیه و ضخامت روسازی های صلب

290برگ

بررسی رابطه بین وضعیت روسازی و عملکرد راه

330برگ

ارزیابی عوامل موثر بر خستگی آسفالت در راستای افزایش عمر روسازی آن با روش فازی

210برگ

بررسی روش های نرخ گذاری ترابری جاده ای ویژه اتوبوس و ارایه روش بهینه

260برگ

بررسی و مقایسه شیوه های ارزیابی روسازی راه در مدیریت و نگهداری راه ها

210برگ

آنالیز و تحلیل زیر ساخت های حمل و نقل ، اینترمدال و سرمایه گذاری مرتبط در برنامه ریزی بلند مدت - استراتزیک

200برگ

بررسی و تحلیل نقاط حادثه خیز و ارایه راهکارهای بهبود آن

210برگ

تعیین طول بهینه پلاک بندی خطوط راه آهن - تهران مشهد

400برگ

بررسی عملکرد روسازی های بازیافتی به روش درجا در ایران

160برگ

ارزیابی مقایسه ای نرم افزار AIMSUN و Sim Traffic در شبیه سازی عملکرد ترافیکی تقاطعات شهری

155برگ

ارزیابی بکارگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل در مدیریت حوادث جاده ای

195برگ

بکارگیری نرم افزارهای GIS در ارتقا ایمنی جاده ها

340برگ

روش های ساخت روسازی بتنی با رویکرد مقایسه ای قاب لغزنده و ثابت از نقطه نظر فنی و اقتصادی

240برگ

افزایش ظرفیت محل تداخل رمپ ها و آزاد راه ها ( نقاط تداخل ) با استفاده ازکنترل جریان ترافیکی رمپ های ورودی به آن ها

280برگ

طرح هندسی راه و کنترل هوشمند ترافیک و تاثیر آن بر ایمنی و ظرفیت

390برگ

کالیبراسیون ضرایب معادل سواری برای کلانشهر تهران

320برگ

بررسی روسازی بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز

410برگ

ارزیابی فرم هندسی راه آهن بافق - بند عباس

220برگ

بررسی جایگزینی آسفالت رنگی با آسفالت معمولی

250برگ

ارزیابی و مقایسه حفاظ های موقت و دائم کنار جاده به منظور کاهش خسارت ناشی از برخورد

215برگ

تعیین مناسبترین دوره زمانی ترمیم روسازی ها و بدست آوردن PCI راه های استان کردستان

280برگ

ارایه الگویی برای طراحی و زمان بندی تقاطعات در جهت کاهش تاثیرات آن ها بر ظرفیت بزرگراه های مجاور

160برگ

ارایه مدل تقاضا انرژی در حمل و نقل

160برگ

پایداری آسفالت بر روی سطح شیبدار

170برگ

روش شناسی تعیین هزینه چرخه عمر LCCA در جاده ها

350برگ

ارایه مدل پیش بینی نرخ برخوردهای ترافیکی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی

230برگ

ارایه متدولوژی مکانیابی تجهیزات کنترلی و نظارتی ITS در جهت کاهش تصادفات

140برگ

مکانیزم شبیه سازی مسیر به منظور رفع مشکل پیاده سازی قوس های کلوتوئید با استفاده از توتال استیشن

235برگ

رابطه بین شعاع سفتی و شعاع تایر اتومبیل و کاربرد آن در کاهش خرابی های ناشی از بارگذاری درروسازی های صلب

190برگ

تهیه مدلی برای کنترل کیفیت و تضمین اجرای روسازی های آسفالتی QCQA

210برگ

امکان پذیری اقتصادی - کاربردی استفاده از دوربرگردان در تقاطع همسطح

320برگ

ارایه مدل ریاضی تاثیر عرض شانه راه در افزایش ایمنی جاده های برون شهری

175برگ

علل موجی شدن آسفالت تقاطع ها و پل ها و متدولوژی تحلیل و آنالیز آن ها

175برگ

تحلیل ویژگی های مصالح لایه روکش در جلوگیری از ترک های انعکاسی در روسازی های مرکب

160برگ

ارایه ساختار مناسب برای مدیریت ناوگان حمل و نقل جاده ای در شرایط بحران

220برگ

طراحی سیستم های انتقال در یک شبکه توزیع

200برگ

مطالعه و مکان یابی بهینه برای سیستم حمل و نقل اتوبوس شهر ارومیه

310برگ

ارایه مدل پیش بینی تصادفات جاده ای

285برگ

بررسی تاثیر پارکینگ حاشیه ای بر عملکرد معابر اصلی و نقش مدیریت پارکینگ در بهبود عملکرد معابر

220برگ

بررسی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارایه مدل ریاضی

240برگ

محاسبه و برآورد سطح مورد نیاز ایستگاه های راه آهن

150برگ

ارایه مدل تعیین و ارزیابی سطح سرویس فرودگاه

230برگ

بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنی ها بر خزش بتن آسفالتی

115برگ

مدیریت رفتارهای رانندگان و سیستم اجتماعی بر اساس تئوری آشوب برای بهبود عملکرد ترافیکی

150برگ

طراحی بهینه دوربرگردان ها در بزرگراه های شهری

145برگ

بررسی آزمایشگاهی عملکرد مقاومت لغزندگی و ارزیابی بافت سطح روسازی

255برگ

تعیین زمان بهینه جهت اجرای روکش راه ها

315برگ

پیش بینی مدل وضعیت روسازی با استفاده از شبکه عصبی

190برگ

مدل سازی خصوصیات تردد عابرین پیاده در C.B.D

125برگ

مدل برآورد مانورهای خطرناک ترافیکی ناشی از سبقت در راه های دو خطه برون شهری

200برگ

زمان مناسب عملیات زیر کوبی روسازی راه آهن در کشور

260برگ

تعیین الگوی تصادفات عابر پیاده در تهران

180برگ

بکارگیری روش های نوین جستجوی تکاملی جهت تخصیص بهینه هواپیما به پرواز

150برگ

تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم WMA کف قیری

140برگ

تهیه مدل طراحی حفاظ های ایمنی معابر بزرگراهی تهران

120برگ

راهکارهای افزایش سرعت قطارهای باری برای خطوط موجود

240برگ

نظام اصلاح سیستم صدور گواهینامه و آموزش رانندگی در کشور

285برگ

تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سرباره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری

107برگ

نقش و تاثیر اصلاحات هندسی در افزایش ایمنی جاده ها و اولویت بندی اصلاحات هندسی راه

250برگ

بررسی اثر طرح هندسی بر روی ایمنی و پیش بینی تصادفات با نرم افزار IHSDM در راه های دو خطه برون شهری

217برگ

تحلیل ریسک در طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراه ها

178برگ

تهیه طرح عملیاتی مدیریت حوادث رانش ، ریزش ، بهمن ( پیشگیری و آمادگی برای مقابله با آن )

340برگ

تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راه ها

190برگ

بررسی و مقایسه اقتصادی - اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری از مادرشهر به شهرهای اقماری

180برگ

بررسی نقش مسخصات بار و مصالح در افزایش عمر خستگی روسازی های انعطاف پذیر و ارایه راهکارهای مناسب

280برگ

بررسی رفتار ترافیکی ناحیه weaving با استفاده از شبیه سازی

237برگ

بررسی علل خرابی های زودرس در روسازی آسفالتی مناطق سردسیر

200برگ

برآورد زمان تاخیر و طول صف وسایل نقلیه ناشی از عملیات اجرایی در راه ها

370برگ

تحلیل ، ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم ( منتخبی از پروژه های روسازی راه تهران)

170برگ

توجیه فنی و اقتصادی قطار سبک شهری اصفهان و حومه

150برگ

ارزیابی و مدل سازی خواص رئولوژی قیرهای اصلاح شده و پیر شده

176برگ

ارایه مدل مکان یابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع

175برگ

تخمین تاخیر گردش به راست در تقاطعات چراغ دار

240برگ

بررسی نقش اطلاعات مربوط به ایمنی

220برگ

ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راه های روستایی

210برگ

ارزیابی ارتباط نتایج آزمایش مارشال و آزمایش های جدید شارپ در طراحی مخلوط های آسفالتی گرم با استفاده از روش های نوین ریاضی

180برگ

ارزش پارامترهای هندسی قوس های جاده ای در روند بهینه طراحی

210برگ

ارزیابی فنی و اقتصادی روکش راه های آسفالتی

160برگ

بررسی و توجیه فنی و اقتصادی استفاده از آسفالت سطحی در راه های فرعی و روستایی

190برگ

روش ساده برای تحلیل روسازی های انعطاف پذیر

160برگ

شناسایی مشکلات بندر شهید رجایی در رویارویی با ترافیک روز افزون کانتینر و ارایه راه حل هایی برای بهبود آن

260برگ

کاربرد 4- HDM در پیش بینی وضعیت روسازی و استفاده از آن در سیستم مدیریت روسازی راه های ایران

200برگ

بررسی قوس های اتصال و ارایه رابطه جایگزین قوس کلوتوئید

245برگ

معیارهای بکارگیری سرعت کاه های ایمنی در جهت آرام سازی سرعت معابر

300برگصفحه قبل 1 صفحه بعد

فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات پی دی اف ایران PDFiran.com
دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایان نامه،پروژه،پاورپوینت،PDF,
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تحقیق و مقالات PDFiran PDFiran.com و آدرس pdfiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


خبرنامه وب سایت: