جهت مشاهده قیمت و فهرست مطالب بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

برنامه ریزی و مدیریت امور توسعه

10 برگ

سد خاکی با هسته رسی

8 برگ

بتن خود تراکم و ویژگی های آن

6 برگ

گیرنده های GPS و کابرد آنها

6 برگ

ارتفاع بهینه در ساختمان

7 برگ

مواد افزودنی حباب هوا ساز و کاربردهای آنها در بتن

6 برگ

نگاهی اجمالی به پروژه بندر گوادر پاکستان

10 برگ

انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها

7 برگ

بتن اسفنجی

4 برگ

بررسی گرادیان هیدرولیکی مجاز بتن پلاستیک

6 برگ

بررسی میزان و علل سایش چرخ ریل در خطوط ریلی ایران

8 برگ

رفتار پیچشی سازه با تاثیر دلتا-P

79 برگ

مدیریت بحران در حمل و نقل شهری

98 برگ

پروژه راهسازی

11 برگ

خوردگی بتن در آب دریا

6 برگ

راه های ترمیم ، تعمیر و نگهداری ساختمان اسکلت فلزی

8 برگ

سدهای لاستیکی و تجارب ساخت آنها

5 برگ

طراحی بهینه پی سدهای انحرافی واقع بر مصالح نفوذپذیر

9 برگ

طرح اختلاط بتن و ضرایب تقلیل

6 برگ

محسنات ساختمان های بنائی

8 برگ

مدل سازی هیدرولیک جریان در آبگیرهای کفی با استفاده از روش تفاضل محدود

7 برگ

ارزیابی سریع آسیب پذیری ساختمان ها در برابر زلزله

8 برگ

کاربرد روش المان مجزا در تحلیل روسازی ها

8 برگ

نقش تولید سیمان های مخلوط در بهینه سازی مصرف انرژی در کشور

17 برگ

آنالیز یک قاب پرتال بر اساس تعریف سختی فنر پیچی معادل ،مبتنی بر اندر کنش خاک و سازه

9 برگ

بتن رنگی

23 برگ

بتن های گوگردی و کاربرد آن

6 برگ

بررسی تاثیر شیب جانبی در طرح اقتصادی موج شکن های مایل

8 برگ

بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن پر مقاومت حاوی الیاف فلزی

7 برگ

بررسی زلزله بم و رفتار سازه های مختلف موجود در بم

10 برگ

بهینه سازی شکل سازه های پیوسته دو بعدی تحت بارهای استاتیکی

8 برگ

تحلیل ارتعاشات لوله های دربردارنده سیال با توجه به تقابل سیال و سازه به کمک تقریب اجزاء محدود متقارن محوری

9 برگ

توصیف آماری عدم قطعیت های موجود در پارامترهای مقاطع بتن آرمه برای شرایط کارگاهی در تهران

8 برگ

دگرگونی در نظریه های برنامه ریزی شهری و تاثیر آن بر روش های ارزیابی

22 برگ

روابط محاسبه شاخص خطر تصادفات در راه های ایران

8 برگ

عملکرد طوقه در کاهش نرخ آبشستگی پایه مستطیل شکل پل ها

8 برگ

کارآموزی خاک برداری تا سقف تیرچه بلوک

50 برگ

کاربرد برنامه ریزی خطی در بهبود وضعیت حمل و نقل گندم در کشور

6 برگ

کاربرد میکروسیلیس و الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجراء آن (سد و مخازن بتنی و ...)

10 برگ

مدل پیش بینی کیفیت خطوط راه آهن با استفاده از شبکه های عصبی

8 برگ

مسیر یابی راه با استفاده از روش برنامه ریزی پویا

7 برگ

آثار نوسانات و لرزش ها در هنگام عبو و مرور بر روی جاده ها

7 برگ

ارائه مدل توسعه شهری با بهره گیری از مدل های زیست محیطی و سیستم های GIS و RS

6 برگ

مدل مفهومی برآورد خسارت مخازن سدها در محیط GIS

7 برگ

نحوه اجرای اتاق ضربی و ایزولاسیون بام

16 برگ

ارزیابی ریسک های سرمایه گذاری خارجی در پروژه های زیربنایی ایران

7 برگ

افزایش کارآییی رویه های بتنی با اجرای روکش آسفالتی

5 برگ

بتن پلیمری (Polymer concrete)

16 برگ

بتن های دیرگداز

9 برگ

بررسی پایداری سدهای خاکی وسنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی

7 برگ

بررسی پایداری شیب های خاکی بر اساس تئوری خاک غیر اشباع و مقایسه وضعیت خشک و اشباع

9 برگ

بررسی تاثیر تغییرات برشی خاک روی آنالیز پایداری شیروانی ها و سدهای خاکی

9 برگ

بهینه سازی سازه های فضاکار با استفاده از تئوری موجک ها

8 برگ

بهینه سازی سفرها در کریدورهای حمل و نقل شهری

8 برگ

بهینه سازی کنترل فعال سازه توسط شبکه عصبی

7 برگ

تابع زمان تاخیر برای تقاطع های بدون چراغ راهنمایی

9 برگ

تعیین توپولوژی بهینه سیستم مقاوم در برابر بار جانبی با در نظر گرفتن تغییر شکل های خارج از سطح تحت بارگذاری استاتیکی

7 برگ

تعیین ساعات بهینه کارکرد پمپ ها با استفاده از برنامه ریزی خطی

10 برگ

تعیین ضریب زبری مصالح سنگریزه ای به روش تحلیلی

9 برگ

تعیین عمق بهینه چاه ها جهت کف شکنی با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی

8 برگ

جابه جایی توام در محفظه دو بعدی با دیواره متحرک

8 برگ

روش تخمین هزینه های اجتماعی سفر با وسایل حمل و نقل عمومی و اتومبیل ها و نحوه تخصیص یارانه

8 برگ

زمان بندی همزمان حرکت قطارها و تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن

8 برگ

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیل روسازی های انعطاف پذیر

8 برگ

اثر اصطکاک بین لایه ای در کاهش عمر روسازی های انعطاف پذیر

8 برگ

محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو برگموازی قائم تک دما

5 برگ

مدل سازی تراز صوتی ناشی از تردد ترافیک

8 برگ

مدلسازی و شناسایی موثر در شدت تصادفات کامیون ها در جاده های دو خطه برون شهری با استفاده از مدل لوجیت و شبکه عصبی

8 برگ

ارائه مدل برآورد تقاضای حمل و نقل هوایی بین المللی عبوری از ایران

9 برگ

گام های اساسی در بهبود ایمنی راه های کشور

8 برگ

مقایسه الیاف فولادی با الیاف مصنوعی در مخلوط شاتکریت تر

10 برگ

انواع تامین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی

177برگ

مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار دینامیکی غیر خطی سازه نامتقارن یک طبقه جرمی

103برگ

امکان سنجی هدایت جریان های غلیظ مخزن سد دز به سمت مجاری سر ریز با استفاده از شافت قائم مستغرق

8 برگ

بتن سبک

21 برگ

بتن های فوق سنگین با مقاومت زیاد برای محافظت در برابر اشعه

8 برگ

بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود

8 برگ

بررسی آنالیز تنشی تراورس ها

8 برگ

بررسی ضریب بستر بین لوله زیر زمینی و خاک اطراف

8 برگ

بررسی عملکرد روش های بازیافت تنش برای برآورد خطا در حل مسائل سه بعدی به روش اجزاء محدود

8 برگ

تحلیل اثر متوسط تابع شیب در محاسبه فاصله دید توقف قوس های قائم محدب

8 برگ

تحلیل جریان غیر ماندگار در خطوط لوله ناشی از توقف ناگهانی پمپ

8 برگ

تعیین روش مناسب ارزیابی روسازی های انعطاف پذیر کشور

8 برگ

تعیین سطوح لغزش بهینه درشیروانی های خاکی

8 برگ

تعیین شاخص های مکان یابی جهت ایجاد سد زیرزمینی و شبیه سازی مدل ریاضی جریان در سد زیرزمینی

8 برگ

شهرسازی و حقوق شهروندی

30 برگ

طراحی بهینه شبکه های آبرسانی

9 برگ

بررسی بتن مسلح به الیاف فولادی

8 برگ

بررسی دوام مخلوط های آسفالتی با مصالح سیلیسی

8 برگ

بررسی روش های متداول در تحلیل های دینامیکی با تحریک تکیه گاهی مختلف

8 برگ

بررسی ژئوتکنیکی جایگزینی ژئوتکستایل با لایه خاکی رویه محافظ ژئوممبرین در سازه جدید فروشویی توده ای معدن مس سرچشمه

8 برگ

بررسی فنی و اقتصادی آزمایشگاه های رشته راه و ترابری و حمل و نقل

95 برگ

بررسی ظرفیت برشی دیوارهای سازه ای بر اساس آئین نامه بتن ایران EC8(CEN 1994) و UBC1994

6 برگ

بررسی نفوذ پذیری مخلوط های آسفالتی با دانه بندی باز

9 برگ

پایداری زمانی مدل های تولید سفر و عوامل موثر در آن

8 برگ

تحلیل روسازی های انعطاف پذیر به روش ساده و کاربرد آن در طرح روکش

8 برگ

تحلیل لرزه ای دیوار های آب بند بتن پلاستیک در سدهای خاکی

6 برگ

تخمین خبره ضریب شدت جریان سر ریزهای لبه تیز زاویه دار مستطیلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

8 برگ

طراحی پوشش بتنی تونل تحت فشار بر اساس اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش در تونل آب بر سد سیمره

9 برگ

کاربرد تئوری فازی در برنامه ریزی بهینه سدها (سد کارده)

8 برگ

کاربرد روش المان های طبیعی در حل مسایل الاستیسیته دو بعدی

8 برگ

کمانش الاستیک ورق های مربعی با ضخامت پله ای ناشی از فرسایش درکشتی

8 برگ

کنترل فعال دیوارهای آجری محصور

8 برگ

بررسی سازه ای توربین های بادی فرا ساحلی

117برگ

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه کانال تقرب بر قدرت چرخش گرداب و ضریب آبدهی آبگیر قائم

8 برگ

ارائه روشی برای طراحی و اجرای بدنه سد زیر زمینی با استفاده از بتن پلاستیک

9 برگ

استفاده از تزریق سیمان بلین بالا جهت بهسازی خاک ها

9 برگ

حل مساله تخصیص هواپیما به پرواز با روش SA

9 برگ

مقایسه و ارزیابی مدل های همزمان و مرحله ای انتخاب وسیله - مقصد سفر

7 برگ

ممیزی ایمنی ابزاری موثر در افزایش ایمنی راه

10 برگ

میدان تنش در مواد کامپوزیت دارای الیاف استوانه ای با پوشش متغیر

8 برگ

افزایش دقت روش های انتگرال گیری مستقیم ویلسون و نیومارک با استفاده از روش بردار بار پسماند

9 برگ

المان چهار ضلعی غیر خطی ورق

8 برگ

انتقال پذیری مدل های ناهمفزون تولید سفر

9 برگ

برآورد پارامترهای لرزه ای سازه ها با استفاده از روش طیف ظرفیت

9 برگ

بررسی اثر کمربند خرپایی در ضریب رفتار قاب های فولادی

8 برگ

بررسی آزمایشگاهی الگوی رسوب درتقاطع کانال ها

10 برگ

بررسی آسیب پذیری لرزه ای برج میلاد تهران

7 برگ

بررسی رفتار پلاستیک خاک رس لای دار تحت اثر تکرار بار

8 برگ

بررسی نشت در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از مفهوم تلفات زمینه و شکستگی ها

9 برگ

بررسی نفوذ پذیری آب در خاک در شرایط بارندگی ناماندگار

8 برگ

پروژه راهسازی

26 برگ

تاثیر خواص پلاستیک لایه های روسازی راه در ضریب بار هم ارز

9 برگ

تخمین هوشمند دبی جریان زیر بحرانی در شیب شکن قائم مستطیلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

9 برگ

مدیریت شهری و کنترل ترافیک در بحران

114برگ

تعیین میدان های الاستیک و الکتریکی دریک ورق ضخیم دارای ناخالصی بیضی گون

9 برگ

تهیه مدل عددی برای شبیه سازی جریان توربلانس در بنادر رودخانه ای

9 برگ

توسعه روش ریلی - ریتز برای آنالیز بعد از کمانش ورق های نازک چهار ضلعی با شکل دلخواه

9 برگ

شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی گرمایشی ساختمان

10 برگ

ضرائب اطمینان در برابر واژگونی دیوارهای ساحلی بتنی

8 برگ

طراحی خطوط لوله زیر زمینی

12 برگ

کاربرد الگوریتم ژنتیک در طرح و تحلیل پلاستیک سازه ها

9 برگ

گزارش کار کارآموزی پروژه ساختمان های فلزی وروش اجرای آن ها

48 برگ

مروری بر روش های بازیافت آسفالت

4 برگ

آخرین دست آوردها در زمینه ارزیابی و تقویت عملکرد اجزاء آسیب پذیر حمل و نقل شهری در برابر زلزله

8 برگ

ارزیابی مهندسی ایمنی راه و اولویت بندی مقاطع حادثه خیز

8 برگ

آسفالت متخلخل

10 برگ

آنالیز الاستوپلاستیک لاینینگ تونل ها و طراحی حفاظ بتنی تونل چشمه لنگان با اجرای ساپورت های موقت

7 برگ

آنالیز تقریبی سازه ها در برابر زلزله با استفاده از تئوری موجک ها

9 برگ

مدل اجزاء محدود اتصالات بتن آرمه تقویت شده با ورقه های FRP

9 برگ

مقاومت افزون در قاب های خمشی بتن مسلح کوتاه و متوسط

9 برگ

واسنجی مدل بارندگی - رواناب HEC-HMS با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک و مدل تعیین PEST

8 برگ

BMS - buiilding Managememnt System

36 برگ

ارایه الگوهای پیشنهادی کارگاه طرح اجرایی محدوده هفتم

18 برگ

ارزیابی لرزه ای قاب های بتنی مقاوم سازی شده با بادبندهای فولادی بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

168برگ

مهندسی و مدیریت ساخت تعیین و سنجش ضوابط و معیارهای تصمیم گیری در طرح جانمایی تجهیز کارگاه جهت ابعاد و روابط فضایی بین تسهیلات کارگاهی

136برگ

نقشه های یک خانه قدیمی

9 برگ

مهندسی پی پیشرفته ( قسمت اول )

221برگ

مهندسی پی پیشرفته ( قسمت دوم )

143برگ

متره

20 برگ

عناصر و جزئیات

240برگ

طرح مرمت و احیا مزار سید صحرا یزد ( قسمت اول )

106برگ

طرح مرمت و احیا مزار سید صحرا یزد ( قسمت دوم )

114برگ

طراحی و اجرای ساختمان های فولادی

220برگ

راهنمای ایمنی راه ( مجمع جهانی راه - پیارک )

450برگ

گزارش کارآموزی مدیریت و اجرا (به همراه یک فایل اتوکد)

49 برگ

پروژه شهرسازی ( طرح 3 ) تجزیه و تحلیل مرحله شناخت

38 برگ

پروژه سازه های فولادی

220برگ

پروژه راهسازی

45 برگ

پروژه راهسازی ( به همراه 5 فایل اتوکد)

48 برگ

پروژه راه (همراه با 2 فایل اتوکد)

132برگ

پروژه اجزای ساختمان ، عایق های رطوبتی و حرارتی به همراه جزئیات اجرایی

64 برگ

اصلاح سختی فنرهای وینکلر جهت طراحی فونداسیون گسترده

8 برگ

آنالیز پایداری سازه های دیوار برشی کوپل

8 برگ

بررسی اثر میانقاب های آجری بر روی دوره تناوب قاب های بتنی

9 برگ

بررسی تاثیر درزگیری بر بار حرارتی و برودتی مصرفی خانوار در یک منزل مسکونی نمونه

9 برگ

بررسی رفتار خطی و غیر خطی دیوارهای برشی T شکل

9 برگ

بررسی رفتار غیر خطی برج های خنک کننده بتنی تحت اثر باد

8 برگ

بررسی مقاومت مخلوط های آسفالتی در برابر خستگی با استفاده از آزمایش تیر خمشی چهار نقطه ای

8 برگ

بهینه سازی خرپاهای غیر خطی با استفاده از منطق فازی

9 برگ

پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیر فضا

9 برگ

تاثیر بارگذاری جرمی و زمان ماند بر کارایی بیوفیلتراسیون در حذف متانول

9 برگ

تاثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازی ها

8 برگ

تامین اکسیژن خالص توسط جلبک در تصفیه فاضلاب

10 برگ

تصفیه و ضد عفونی آب و فاضلاب

13 برگ

تلفیق مدل تحلیل پارامترهای کیفی آب با مدل تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار

10 برگ

توسعه یک مدل یک بعدی به سه بعدی برای محاسبه تغییر شکل رودخانه

6 برگ

جریان دو فازه ( آب و هوا ) در مجاری تحت فشار قائم

8 برگ

دستیابی به خواص مقاومتی بالا در بتن های سبک سازه ای و توجیه اقتصادی آن

16 برگ

دو روش ابتکاری برای حل مساله تنظیم بهینه چراغ های راهنمایی

9 برگ

رسوب زدایی از مخازن سدها از طریق ایجاد فرسایش پس رونده

9 برگ

RCC Dam Material

95 برگ

ضریب آبگذری دریچه های کشویی جانبی در کانال های انتقال آب

8 برگ

کنترل پارامتر های غیر خطی سازه ها با استفاده از تحلیل خطی

8 برگ

اتصال مدل ریاضی موج و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بررسی شکل گیری الگوی امواج دریا

8 برگ

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود ( پس از ترمیم و بهسازی )

8 برگ

کاربرد ژئوسنتتیک ها در محل های دفن زباله Land fill

10 برگ

مقایسه تحلیل پی های گسترده به کمک نرم افزارهای رایج در مهندسی عمران

8 برگ

نصب خطوط لوله زیر زمینی

18 برگ

ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای سیستم های سازه ای ساختمان های بتنی مسلح

9 برگ

استفاده از شبکه های عصبی در تعیین سطح مقطع هواده دریچه ها

10 برگ

بتن خود متراکم

9 برگ

بررسی اثر ضربه زدن ساختمان ها به یکدیگر در هنگام زلزله

9 برگ

بررسی آزمایشگاهی فرا آب در بالا دست پایه پل مستطیلی شکل

10 برگ

بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریزهای پلکانی لبه دار

8 برگ

بررسی تاثیر نحوه اتصال کانال های قائم در هیدرولیک جریان

9 برگ

بررسی رفتار خمشی تیرهای ساخته شده از بتن خود متراکم

9 برگ

بررسی رفتار دینامیکی نحوه توزیع نیروی برش پایه بر روی سازه ترکیبی قاب خمشی بتنی و سیستم پیش ساخته 3D

9 برگ

بررسی رفتار شمع تحت نیروهای افقی در داخل خاک های لایه ای با استفاده از روش المان محدود

9 برگ

بررسی رفتار لرزه ای مخازن مدفون

9 برگ

بررسی عوامل موثر در واژگونی توده های سنگی درز و ترک دار با استفاده از UDEC و مقایسه نتایج با دو روش تحلیلی Kinematic و Nomogram

10 برگ

بررسی قابلیت اعتماد خستگی در پل های فولادی

9 برگ

تاثیر دانه بندی و ابعاد نمونه بر روی مقاومت برشی خاک درشت دانه در آزمون برش مستقیم

10 برگ

تحلیل رفتار دیوار حائل انعطاف پذیر با در نظر گرفتن اندر کنش آن با خاک غیر چسبنده

8 برگ

تحلیل غیر خطی تیرهای بتن آرمه تحت اثر پیچش و خمش با استفاده از روش اجزای محدود

9 برگ

تحلیل لرزه ای تونل ها با المان های نامحدود دینامیکی

9 برگ

ماشین های خاکبرداری - سیستم های ترمزگیری ماشین های با کنترل پیاده - الزامات عملکردی و روش های آزمون

12 برگ

تعیین توزیع فشارهای دینامیکی جت های قائم در حوضچه های استغراق تحت اثر ابعاد حوضچه

8 برگ

تهیه مدل تلفیقی GIS و تحلیل هیدرولیکی به منظور مدیریت شبکه های آبرسانی شهری

9 برگ

ارزیابی خسارت در قاب های سه بعدی با استفاده از خواص ارتعاشی

7 برگ

ملاحظات ساده شده در طراحی پی های سطحی

9 برگ

مقاومت برشی

24 برگ

آنالیز ستون های جدار نازک بتنی دارای بتن با مقاومت بالا HSC

9 برگ

مدیریت اجرایی طرح های عمرانی با بهره گیری از تکنیک مهندسی ارزش

8 برگ

ماشین های خاکبرداری - وسایل نگهدارنده بازوی بالابر

8 برگ

 


ادامه مطلب ...


صفحه قبل 1 صفحه بعد

فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات پی دی اف ایران PDFiran.com
دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایان نامه،پروژه،پاورپوینت،PDF,
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تحقیق و مقالات PDFiran PDFiran.com و آدرس pdfiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


خبرنامه وب سایت: