جهت مشاهده خلاصه پروژه و تهیه مقاله بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

ارایه یک الگوی بهینه برای تولید حلای های ویژه و شبیه سازی واحد تولید حلال های پالایشگاه اصفهان

115برگ

تولید الیاف نانو از سلولز میکروبی

75برگ

تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی در مجتمع پتروشیمی برزویه و طراحی هیدرولیکی برج t-2002 با استفاده از استانداردهای مربوطه

195برگ

مدل سازی سینتیکی واکنش های فرآیند ISOMAX جهت ارتقا برش های سنگین نفتی

110برگ

بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

95برگ

شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال Transfer Line Exchanger واحد اولفین توسط نرم افزار Fluent

120برگ

بهینه سازی و طرح فرآیند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی بعد از تاثیر عوامل ساینده ، با بکارگیری فرمولاسیون های مختلف از پلیمر پلی اورتان

190برگ

طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتوزایلین از مخلوط زایلین ها از دیدگاه انرژی

155برگ

تولید قیرهای پلیمری از پسماند تقطیر در خلا VB و ضایعات پلی اتیلن LMP ضایعات استایرن بوتادین رابر SBR و ضایعات n- متیل پیرولیدون NMP

140برگ

مدل سازی سینتیکی واکنش های فرآیند Visbreaking جهت ارتقاء برش های سنگین نفت

135برگ

فرآیند شیرین سازی آب به روش الکترودیالیز

120برگ

شبیه سازی فرآیند بازیابی ضایعات روغن های خودرو به روش استخراج با حلال پروپان

140برگ

حذف یون های نقره از پساب های خطوط تولید آیینه توسط جاذب های معدنی محلی

105برگ

طراحی فرآیندهای صنایع نفت ، مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فراز آوری مصنوعی

210برگ

شبیه سازی نرخ اتلاف انرژی در سیستم اختلاط مایع - مایع امتزاج ناپذیر

145برگ

مدل سازی و شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال Transfer Line Exchanger واحد اولفین

120برگ

مدل سازی ریاضی بازیافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی به کمک مبدل هایبرگ ای

125برگ

بررسی خصوصیات پارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک

110برگ

حذف فتوکاتالیستی آمونیاک از پساب های صنعتی بوسیله نانو ذرات TiO2 بر پایه لیکا TiO2Leca

105برگ

بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک

100برگ

بررسی پساب های صنایع پتروشیمی و امکان تصفیه آن به روش استخراج مایع - مایع در ستون RDC

155برگ

عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان و آنالیز اکسرژی در سیستم پخت سیمان هگمتان

160برگ

مدل سازی جداسازی غشایی LPG از جریان های گازی با استفاده از شبکه عصبی

155برگ

بررسی روش های بازیافت گازهای ارسالی به فلز در پالایشگاه تبریز به منظور کاهش ضایعات

130برگ

شبیه سازی فرآیند تولید متیل استات با استفاده از Rate - Based Model تعادلی و غیر تعادلی

135برگ

بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال FCCU با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA

105برگ

اکسایش روجی متان در راکتور پلاسمای پالسی با فرکانس بالا

140برگ

مدل سازی سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز در یک راکتور دوغابی

115برگ

مدل سازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر - تروپش جهت تولید سوخت های سنتزی

140برگ

بررسی کیفی علل ترک در سیلر درزگیرهای مصرفی در خودروسازی ها

94برگ

مدل سازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی

155برگ

مدل سازی فرآیند تراوش تبخیری

130برگ

Computer Aided Risk Reduction Tool (CARRT) An Inherently Safer Approach

160برگ

طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch

150برگ

بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز

115برگ

شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیال

95برگ

شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان به روش CFD

145برگ

پارامتر های موثر بر طراحی بیوراکتور حذاف آمونیاک در فرآیند بی هوازی ANAMMOX

108برگ

کریستالیزاسیون اسید فسفریک بوسیله سرمایش مستقیم

145برگ

بررسی اکسرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تبریز به منظور کاهش مصرف انرژی

220برگ

شبیه سازی دینامیکی فرآیند استریفیکاسیون به روش تقطیر واکنشی

150برگ

مدل سازی غشایی تصفیه آب همراه

120برگ

ارایه یک مدل ریاضی به منظور بررسی اثر گیاهان در پاکسازی خاک های آلوده

95برگ

اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تهران

200برگ

مدل سازی فرآیند حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی

120برگ

ساخت مدل آزمایشگاهی و مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی اختلاط در ظروف بهم زن چند پروانه ای

140برگ

بررسی انتقال جرم درون قطرات و ارایه یک مدل جدید

105برگ

بررسی تاثیر لیزر روی ویژگی های رنگی پارچه پلی استر

115برگ

تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب ( آنالیز پیامد ) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران

320برگ

شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی

95برگ

طراحی بخش سرد واحد الفین برای توالی های مختلف برج ها

150برگ

بررسی تولید گاز سنتز در راکتور کرونای پالسی

145برگ

تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی درتولید پروبیوتیک ها

150برگ

مدل سازی شبکه ای جریان در یک بستر فشرده

95برگ

مدل سازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیر کونیای اصلاح شده با پلاتین در فرایند الکیلاسیون

105برگ

انتخاب مدل برای انحلال ذرات معلق ، مقایسه مراحل نفوذ فیزیکی با تابعیت غیر خطی و واکنش سطحی

128برگ

مدل سازی کاهش فعالیت کاتالیست Pt-Sn/Al2O3 فرایند دهیدروژناسیون پارافین های سنگین در تولید الکیل بنزن خطی

115برگ

مدل سازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها

165برگ

مدل سازی استفاده از فن آوری غشا درتصفیه گاز طبیعی

200برگ

مدل سازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته با هدف تصفیه شیرابه

80برگ

مدل سازی راکتور اختلاط کامل لجن فعال CMAS در تصفیه پساب شهری

185برگ

مدل سازی اسمز معکوس

145برگ

کاربرد CFD در مدل سازی دانه کاتالیست متخلخل تیتانیت پروسکایت در واکنش های جفت اکسایشی متان OCM

150برگ

مدل سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال های آمین دار

115برگ

مقایسه کارایی و اقتصادی سیستم های اسمز معکوس و الکترو دیالیز در حذف نیترات از آب آشامیدنی

95برگ

مدل سازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول با کمک دینامیک سیال محاسباتی CFD

95برگ

مدل سازی ریاضی گازشوی بیولوژیکی

125برگ

مدل سازی استخراج روغن از دانه آفتابگردان با استفاده از CO2 فوق بحرانی

125برگ

مدل سازی تصفیه فاضلاب حاوی آمونیم با روش ترکیبی نیتریفیکیشن جزئی و اکسیداسیون بی هوازی آمونیم

70برگ

شبیه سازی و بهینه سازی راکتور تولید بنزین از پلی اتیلن سنگین

145برگ

بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین بجای DEA در فرآیند شیرین سازی گازها

125برگ

مدل سازی استخراج از دانه های گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسیدکربن

100برگ

مدل سازی هیدروژناسیون روغن های نباتی در جهت کاهش ایزومرترانس

135برگ

بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان

145برگ

تولید و تدوین الگوریتم طراحی مبدل های حرارتی فشرده بلیت - فین

165برگ

مدل سازی ریاضی و تعیین پارامترهای موثر در فرآیند خشک کردن ضایعات سبزیجات در خشک کن دوار

85برگ

مدل سازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان

90برگ

مقایسه فرایندهای نفوذ فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند و اثر هم خوردگی در آن

145برگ

شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی

140برگ

جداسازی آرسنیک و جیوه از آب های فرایندی با استفاده از پلیمرهای هادی

110برگ

شبیه سازی سینتیکی تولید متانول از گاز سنتز

115برگ

مدل سازی و بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

135برگ

اندازه گیری ضریب نفوذ گازهای CH4 , CO2 , N2 در هیدروکربن های نفتی

90برگ

جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی

145برگ

ارتقا کیفیت پساب خروجی ازبرکه های تثبیت به کمک مواد منعقد کننده معدنی

80برگ

بازیابی سرب از پسماند باقیمانده ازکارخانجات سرب و روی

85برگ

مدل سازی و شبیه سازی راکتور واکنش زوج شدن اکسیداسیونی متان OCM به منظور تولید اتیلن

125برگ

آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز و اثرات مختلف آن بر منطقه

150برگ

مدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی در مرکاپتان زدایی از گاز طبیعی با استفاده از جاذب غربال ملکولی

125برگ

شبیه سازی خشک کن بستر عمیق و تاثیر پارامتر های مختلف بر روی زمان خشک شدن

120برگ

افزایش راندمان حذف رطوبت از گاز توسط دسیکنت ها ار طریق افزودنی به آن ها

110برگ

بهینه سازی انرژی با هدف کاهش آلاینده ها در واحد انحلال آلومینای ایران

125برگ

طراحی و شبیه سازی مخلوط کن های استاتیکی و تدوین الگوریتم به کارگیری آنها در مبدل های حرارتی

100برگ

شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارایه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت

95برگ

بررسی تاثیر رسوب گذاری در اصلاح شبکه مبدل های حرارتی

130برگ

تبدیل مستقیم متان به اتیلن با استفاده ازدوراکتور کاتالیستی

120برگ

بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

150برگ

مدل سازی ریاضی راکتورهای شعاعی جهت تولید استایرین

150برگ

شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای شکست حرارتی پتروشیمی آبادان

200برگ

ارایه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن

90برگ

ارزیابی و ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد صنعتی

100برگ

ارایه مدلی برای مدیریت HSE

140برگ

مدل سازی و شبیه سازی شکست آسفالتین با مدل سینتیکی تکه ای

120برگ

بررسی و انجام عملیات Data Reconciliation در کوره های شکست حرارتی هیدروکربن ها

100برگصفحه قبل 1 صفحه بعد

فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات پی دی اف ایران PDFiran.com
دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایان نامه،پروژه،پاورپوینت،PDF,
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تحقیق و مقالات PDFiran PDFiran.com و آدرس pdfiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


خبرنامه وب سایت: