جهت مشاهده خلاصه پروژه و تهیه مقاله بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت و کنترل پروژه

50برگ

بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی

290برگ

بررسی تاثیر رویکرد قابلیت بر توسعه ذینفعان دولت الکترونیک

295برگ

ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکت های دولتی در ایران با استفاده از ترکیبمدل های دیوید وهانگر

360برگ

بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذران در رابطه با مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا

290برگ

ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر فاز ساختمان و نصب

210برگ

تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی

232برگ

بررسی میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران واحدهای تولیدی صنعتی و عوامل موثر برآن

250برگ

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت

225برگ

طراحی مفهوم پورتال تدارکات الکترونیکی برای شرکت مخابرات

140برگ

بررسی کارایی شعب مختلف بانک بر اساس مدل تحلیلی پوششی داده ها

235برگ

بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانک های تجاری

215برگ

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی EQ و رفتار شهروندی سازمانی OCB

235برگ

بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه بامسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا

140برگ

بررسی و بدست آوردن مدلی جهت بررسی رفتار بازار مسکن

120برگ

ارزیابی بهره وری و راه کارهای ارتقای آن در سازمان آتش نشانی

254برگ

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

220برگ

تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی

230برگ

بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم های اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری در سازمان های دولتی و عوامل موثر بر آن

152برگ

ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تعیین زمان پروژه های راهسازی با رویکرد فازی

185برگ

معماری ساختار و اجزاء سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی

210برگ

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

185برگ

شناسایی منشاهای ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران ( پروژه EPC2 )

185برگ

طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی بر اساس ریسک اعتبارات با استفاده از مدل های پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره

192برگ

تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی در شرکت های صنعتی

162برگ

بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارایه خدمات در شعب سازمان تامین اجتماعی

145برگ

اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی

160برگ

مقایسه تطبیقی سرمایه اجتماعی در بانک های ایران

175برگ

بررسی و مقایسه انتظارات و ادراکات کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی از اثرات استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2000

162برگ

ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

170برگ

مقایسه روش های انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کاراترین روش در بورس اوراق بهادار تهران

195برگ

بررسی رابطه بین تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان شرکت بیمه

210برگ

بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمان ها

140برگ

مدیریت کلان زنجیره تامین در صنعت مرغداری

150برگ

طراحی مفهوم پورتال تدارکات الکترونیکی برای شرکت مخابرات

140برگ

بررسی رابطه کیفیت زندگی و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی

170برگ

مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

160برگ

سنجش عملکرد بانک بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن

140برگ

بررسی تحلیلی نیازهای فردی کارکنان در فرآیند ارتقای مسیر شغلی جهت انتصاب های بهینه درسازمان امور اقتصادی و دارایی

140برگ

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

170برگ

مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی

150برگ

بررسی چگونگی اجرای 5S در شهرداری

208برگ

ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوان BSC

130برگ

محاسبه بهای تمام شده محصولات با استفاده از شبیه سازی

140برگ

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتار شهروندی سازمانی

138برگ

بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی و تاثیر آن ها بر انگیزش کارکنان کل فنی حرفه ای

150برگ

بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان

147برگ

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر رضایت مندی مشتریان

152برگ

بررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

140برگ

بخش بندی مشتریان بانک و تعیین استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش

150برگ

بررسی تاثیر سبک های مدیریت لیکرت بر تعهد سازمانی کارکنان

125برگ

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات

135برگ

بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی ( عزت نفس ، خود کنترلی و خودکارآمدی ) با میزان خلاقیت کارکنان دانشگاه

110برگ

بررسی رضایت مندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

155برگ

بررسی سلامت سازمانی و رابطه آن با سبک مدیریت بحران ( شرکت توزیع برق )

120برگ

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی

130برگ

بررسی میزان تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان های دولتی

130برگ

بررسی عملکرد شرکت های مهندسی پزشکی از دیدگاه مسئولین بخش های مختلف بیمارستانی با استفاده از مدل سروکوال Servqual

170برگ

بررسی رابطه سرمایه فکری با بازارگرایی درصنعت بیمه ایران

150برگ

تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سیمان

145برگ

بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان

110برگ

بررسی ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه مدیران و اثر بخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

155برگ

بررسی منشاهای ریسک و طبقه بندی آن ها در انواع مختلف بیمه های شرکت بیمه

117برگ

بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی

140برگ

بررسی رابطه بین پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی از دیدگاه مدیران ارشد سازمان های دولتی

112برگ

بررسی تاثیر سبک رهبری از دیدگاه رنسیس لیکرت بر عملکرد کارکنان شعب بانک

130برگ

بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی

140برگ

شناسایی نقش سرمایه فکری در بهبود عملکرد بانک

115برگ

بررسی چالش های فراروی توسعه صنعتت توریسم

120برگ

بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات صنعت کفش و دمپایی با استفاده از استراتژی های رقابتی پورتر

145برگ

شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک

115برگ

بررسی موانع و محدودیت های استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتی - تولیدی

155برگ

بررسی تاثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان

135برگ

بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی کارکنان بانک

120برگ

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارایه الگویی برای آن

120برگ

بررسی مسایل بازار رسانی و بازاریابی محصول انگور در استان آذربایجان غربی

130برگ

بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI

80برگ

گروه بندی موجودی ها بر اساس ویژگی ها و مشخصات آن ها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب

72برگ

بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه

105برگ

بررسی مقایسه رضایت مندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی

72برگ

بررسی عوامل فشارزای شغلی منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی

76برگ

بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

60برگ

تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد و تداوم موجودی های راکد در انبار شرکت آب و فاضلاب شهری و ارایه راه کارهای مناسب

75برگ

ارایه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه

136برگ

بررسی بکارگیری اندیشه و کار بیشتر ( همت مضاعف ، کار مضاعف ) در بین کارکنان

160برگ

بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایت ارباب رجوعان مناطق 9 گانه شهرداری از کیفیت خدمات ارائه شده

200برگ

بررسی تاثیر سبک رهبری بر میزان کارآفرینی کارکنان در سازمان های دولتی

95برگ

بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

155برگ

تاثیر آموزش ضمن خدمت در ارتقا بهره وری کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

200برگ

بررسی ارتباط سرمایه فکری و عملکرد سازمانی صنعت بانکداری

95برگ

بررسی راهکارهای توسعه فرهنگی شهر شیراز از دیدگاه کارشناسان فرهنگی و جوانان

180برگ

اندازه گیری کارایی نسبی خطوط هوایی ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

170برگ

شناسایی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی در شهر

100برگ

بررسی چگونگی اجرا و میزان رضایت مندی شهروندان و مسئولین شهر شیراز از اجرای طرح کارت پارک

100برگ

شناسایی موانع توسعه سیستم اطلاعاتی جغرافیایی GIS در حوزه خدمات شهری شهرداری و ارائه راهکارهای اجرایی

165برگ

بررسی وضعیت ارایه خدمات عمومی و بهینه سازی آن از دیدگاه شهروندان

95برگ

بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

95برگ

 صفحه قبل 1 صفحه بعد

فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات پی دی اف ایران PDFiran.com
دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایان نامه،پروژه،پاورپوینت،PDF,
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تحقیق و مقالات PDFiran PDFiran.com و آدرس pdfiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


خبرنامه وب سایت: