جهت مشاهده قیمت و فهرست مطالب بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

گاز طبیعی فشرده (CNG) و محیط زیست

6 برگ

تحلیل انتقال حرارت و تنش در بارگذاری ناگهانی به شیوه Transfinite Elements

6 برگ

حل پارادوکس دالامبر در هیدرودینامیک با استفاده از مدل محیط پیوسته کسرات

4 برگ

نگرشی بر نانوترمودینامیک با رویکرد پتانسیل فروبخش

7 برگ

آب مورد نیاز تولید مصالح و ساخت دو برج مسکونی با اسکلت های فولادی و بتنی

6 برگ

کاربرد الگوریتم ژنتیک و تجزیه مقادیر منفرد در طراحی یک سیستم فازی برای مدلسازی مقدار مواد منعقد کننده مصرفی در تصفیه آب

7 برگ

بررسی تحلیلی و تجربی یک روش کنترل در کاهش زمان رسیدن به حالت پایای یک سیستم حرارتی

5 برگ

پمپ فشار ( پمپ هیدرولیک )

12 برگ

تحلیل ارتعاشات تیر دو سر مفصل پیوسته با تحریک پایه

7 برگ

تشدید تبخیر و خشک کردن به کمک الکترو هیدرودینامیک

6 برگ

بررسی اثر تشعشعی میکروکانال های قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی

130برگ

روش های ریاضی و کاربرد آنها در تجزیه تحلیل مساله انتقال حرارت تابشی معکوس در یک شاتل فضایی

150برگ

تشدید تبخیر و خشک کردن به کمک الکتروهیدرودینامیک

6 برگ

کنترل مدل بال الاستیک با سختی پیچشی غیرخطی با استفاده از تکنیک پسخوراند خطی ساز

7 برگ

بررسی تجربی گسترش شعله به طرف پایین بر روی مواد بدون ذغال در شرایط محیطی

6 برگ

بهینه سازی پارامترهای سیستم فرمان دنده - شانه ای در یک خودروی سواری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

8 برگ

پیش بینی هوشمند ضریب هدایت حرارتی پسته به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

10 برگ

حل الاستیسیته سه بعدی پانل استوانه ای تحت گشتاور دینامیکی موضعی

6 برگ

شبیه سازی آهنگری دقیق چرخ دنده ساده با استفاده از روش اجزاء محدود

7 برگ

شبیه سازی عددی فرآیند سوراخکاری انفجاری توسط خرج گود

8 برگ

استفاده از ربات متحرک برای جوشکاری خطوط لوله انتقال نفت و گاز

7 برگ

بررسی تاثیر اجزای مختلف کامپوند در ساخت لایه های لاستیکی جداره کامپوزیتی مخازن سوخت

6 برگ

بررسی تجربی تشخیص نشت گاز به روش اکوستیک ایمیشن

5 برگ

بررسی ترمودینامیکی سیکلهای ترکیبی پیشرفته (بخش دوم)

8 برگ

حل تحلیلی جریان کوئت مغشوش با استفاده از مدل محیط پیوسته کسرات

7 برگ

طراحی شبکه های عصبی از نوع GMDH جهت ارائه مدل دینامیکی مخازن چند لایه مرکب (کامپوزیتی) شامل سیال با ارتفاع متغیر

8 برگ

طراحی یک مولد ترموالکتریک برای هواپیمای توربوپراپ

8 برگ

محاسبه ضرایب شدت تنش در مورد ترکیبی در نمونه خمشی چهار نقطه

6 برگ

نگهداری پیشگیرانه (PM) توربین های گازی

11 برگ

تاثیر اینرسی دورانی و تغییر شکل برشی بر پاسخ استاتیکی و دینامیکی ورق های مستطیلی ساخته شده از مواد FGM

9 برگ

اثر دیسک های مورب بر انتقال حرارت در لوله با دمای دیواره ثابت

8 برگ

استراتژی تعویض خودکار دنده خودرو به روش فازی

8 برگ

استفاده از توابع شکل مختلف برای تغییر فرم های خمشی و برشی در آنالیز اجزاء محدود تیرهای کامپوزیتی

8 برگ

انتقال حرارت دو بعدی غیر دائم در مقیاس های کوچک

8 برگ

بهینه سازی رفتار ارتعاشی خرپای پیزوالکتریک به روش اجزاء محدود

11 برگ

بررسی ربات از منظر سینماتیک و دینامیک

58 برگ

مطالعه ارتعاشات غیر خطی پوسته ها و پانل های استوانه ای با عیوب هندسی

50 برگ

بهینه سازی سیکل هوای مرطوب توربین گاز همراه با تزریق بخار به روش اگزرژی

8 برگ

پرتونگاری جوش بات فیوژن لوله های پلی اتیلن با استفاده از چشمه IR-192

8 برگ

پیش بینی تراز سر و صدای کلی تراکتور دو چرخ در حالت حمل و نقل به کمک الگوریتم پس انتشار خطا

9 برگ

تاثیر رانش از جلو یا عقب در رفتار حرکت عرضی حدی خودرو

8 برگ

تحلیل جوشکاری و شکل دهی انفجاری صفحات غیر هم جنس

7 برگ

تحلیل خستگی اتصالات چسبی تحت مد مختلط

7 برگ

تعیین پروفیل بهینه قالب در فرآیند اکستروژن سرد معکوس میلگرد

7 برگ

حذف نویز از توابع پاسخ فرکانسی با استفاده از مقادیر ویزه منفرد (SVD) ماتریس هنکل

8 برگ

حل تحلیلی انتقال حرارت جابجایی در لوله حاوی ماده متخلخل : بررسی تاثیرات نسبت تخلخل و عدد پکلت بر انتقال حرارت و توزیع دما

6 برگ

شبیه سازی کاربردی - کامپیوتری مدل های محاسبه و کنترل عرض در ناحیه نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه

5 برگ

شناسایی غیر خطی سیستم دینامیکی هواپیما بر پایه شبکه عصبی NNARX

8 برگ

طراحی کنترلر مقاوم هواپیمای بدون سرنشین (UAV) با قابلیت مانوری بالا

7 برگ

طراحی مسیر بهینه یک بازوی مکانیکی با افزونگی درجه آزادی در مجاورت موانع ثابت بعد دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک

8 برگ

طرح ورودی هوا برای موشک مافوق صوت

8 برگ

کاربرد جاوا در عملکرد سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

8 برگ

کمینه سازی مغایرت های ابعادی در مونتاژ بدنه خودرو از طریق بهینه یابی ترتیب کلمپینگ و جوشکاری

8 برگ

محاسبه ضرایب سری مودال پاسخ ورودی صفر سیستم های غیر خطی به کمک نامساوی های ماتریسی خطی

7 برگ

مدل سازی کمپرسور جریان شعاعی و استخراج نمودار عملکردی آن

5 برگ

مطالعه تجربی جوشکاری و شکل دهی انفجاری صفحات غیر هم جنس

8 برگ

مقایسه تجربی تسلیم مواد در کشش و پیچش و تعیین ضرایب تصحیح منحنی تنش - کرنش

8 برگ

هدایت حرارت غیر فوریه ای در یک استوانه تو پر تحت پالس گرمایی مستطیلی

7 برگ

اثر تنش T در تعیین زاویه شروع رشد ترک

8 برگ

ارائه مدل سینماتیک و مشخصه الاستیک - پلاستیک برای تحلیل تغییر شکل های بزرگ مواد سخت شونده

8 برگ

استفاده از فناوری نانو برای ایجاد خاصیت آنتی باکتریال و موارد کاربرد

8 برگ

بررسی پاسخ دینامیکی پانل های چند لایه با لایه عملگر پیزوالکتریک بر اساس تئوری سه بعدی الاستیسیته

9 برگ

بررسی تجربی تاثیر تغییر پارامترهای میدان پاشش انژکتورهای دو پایه بر روی میدان پاشش توسط دستگاه لیزری PDA

6 برگ

بررسیتجربی منحنی مشخصه و کالیبراسیون سنسورهای سیم داغ و فیلم داغ دستگاه بادسنج سیم داغ (Hot-Wire Anemometer)

7 برگ

بهبود قابلیت ماشینکاری سطوح پیچیده با استفاده از فرزکاری پنج محور همزمان

5 برگ

بهینه سازی تیرها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO)

8 برگ

بهینه سازی رفتار ارتعاشی خرپای پیزوالکتریک به روش اجزاء محدود

11 برگ

بهینه سازی طراحی استند موتورهای هوایی - دریایی

8 برگ

تحلیل اجزاء محدود رشد ترک دینامیکی در نمونه های DCB با استفاده از تکنیک المان بندی مجدد

7 برگ

تحلیل عملکرد انژکتور جوششی یا افروسنت (Effervescent) و بررسی نتایج آزمایشات انجام گرفته با استفاده از تست سرد (PDA)

8 برگ

تعیین پیش فرم فرآیند آهنگری ، به شیوه سیلان معکوس مواد با استفاده از روش اجزاء محدود

6 برگ

تعیین عمر خستگی جوش های نقطه ای در صفحات آلیاژ آلومینیم 0 - 5182 به روش المان محدود و مقایسه با نتایج تجربی

6 برگ

توسعه معادلات متوسط گیری شده رینولدز برای جریان های با سطح مشترک و ارائه مدل هایی برای بستن این معادلات

8 برگ

حل تحلیلی مساله تماس بین یک گواه نامتقارن و یک نیم فضا با در نظر گرفتن اصطکاک حدی

7 برگ

حل عددی میدان جریان اطراف بدنه های سرپخ و نوک تیز در جریان ابر صوتی

7 برگ

دستگاه های با جرم متغیر

12 برگ

رشد لایه مرزی در نقطه سکون اجسام و بررسی زمان پایداری

8 برگ

رفتار متفاوت پوسته ها در مکش و فشار و تاثیر آن بر طراحی سازه شناورهای اثر سطحی

8 برگ

شبکه های عصبی مبتنی بر خوشه سازی فازی ، رویکردی شهودی در آسیب یابی سیستم های مکانیکی

7 برگ

طراحی کنترلر هیبرید فازی برای یک موشک دریایی

7 برگ

طراحی و تحلیل ترمودینامیکی سیستم دمش مخازن یک موشک سوخت مایع

8 برگ

کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی طراحی خودروهای هیبرید الکتریکی

9 برگ

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای محاسبه افت فشار در لوله ها

9 برگ

کنترل فعال ارتعاشات بوسیله مواد پیزوالکتریک

8 برگ

محاسبه توزیع تنش وان مایزز روی سازه های تحت بارگذاری های تصادفی به روش تجزیه ماتریس به مقادیر منفرد

10 برگ

محاسبه دبی جرمی گاز مورد نیاز دمش مخازن پیشران یک موشک سوخت مایع و تعیین زمان قطع بهینه گاز ورودی به مخزن

7 برگ

مدلسازی و تحلیل اتصالات مکانیکی و بررسی اثرات اصطکاک و لقی در آنها با استفاده از روش اجزاء محدود

8 برگ

مطالعه توزیع تنش - کرنش در اطراف گشودگی مدور پوسته استوانه ای تحت ممان خمشی به روش های تجربی و عددی

8 برگ

باز تابش امواج آکوستیک از پوسته استوانه ای همسانگرد عرضی پر شده از سیال ایده آل

8 برگ

بدست آوردن پارامترهای مکانیک شکست استخوان فیمر گاو با استفاده از روش سه نقطه ای و اثر دما و رطوبت بر آنها

9 برگ

بررسی اثر شکل قالب اکستروژن مستقیم آلومینیوم گرم مقطع گرد

8 برگ

بررسی اثر فرآیند Autofrettage بر عملکرد مخازن تحت فشار

9 برگ

بررسی آماری پراکندگی نتایج چقرمگی شکست در دو نمونه ماده بتونی به کمک توزیع ویبول

7 برگ

بررسی پارامترهای موثر در روش تیز کردن سنگ (dressing) با ابزار دیسکی و مقایسه آن با روش تک نقطه ای

8 برگ

بررسی توزیع دمای چدن در حال ذوب در حالت دو بعدی با استفاده از روش المان مرزی (BoundaryElemantMethod)

8 برگ

بررسی شکل پذیری ورق های فولادی ضد زنگ و اثر استحاله مارتنزیت حاصل از تغییر شکل پلاستیک

9 برگ

بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری فولاد سخت شده Ck45 با استفاده از روش های تحلیل آماری مختلف

8 برگ

بهینه سازی پارتو کنترلرهای PID با چند تابع هدف به وسیله الگوریتم ژنتیک

8 برگ

تاثیر فواصل (Gap) بین صفحات در اتصالات نقطه جوش روی عمر خستگی آنها

7 برگ

تحلیل ارتعاشات اجباری ورق های میندلین نسبتا ضخیم مستطیلی مستقر روی فونداسیون الاستیک تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی

10 برگ

تحلیل الاستیسیته سه بعدی پوسته استوانه ای ضخیم با لایه پیزوالکتریک

6 برگ

تحلیل خطی ناپایداری دتونیشن با استفاده از مدل سینتیکی چهار مرحله ای

9 برگ

تحلیل غیر خطی تغییر شکل ورق های ترموپلاستیک تقویت شده با الیاف پیوسته در درجه حرارت شکل دهی

8 برگ

تکنولوژی Acoustic Emission آزمایش در حال سرویس سازه ها و حفاظت محیط زیست

6 برگ

حل عددی انتقال حرارت جریان مغشوش بین دو استوانه هم مرکز با دوران استوانه داخلی

7 برگ

شبیه سازی عددی جریان در حال توسعه در محیط متخلخل محصور بین دو برگموازی جامد با تخلخل ثابت و تخلخل متغیر

12 برگ

شبیه سازی عددی هیدرودینامیک حرکت حباب در سیال ساکن در شرایط گرانش کم و نقش مویینگی سیالی در شروع حرکت حباب

8 برگ

شکست پوسته های استوانه ای شیاردار تحت اثر انفجار خرج HE میانی ( قسمت اول )

8 برگ

طراحی بدنه و شاسی ربات جنگنده

6 برگ

طراحی سیستم کنترل پرواز بهینه در فاز نزول برای حفظ مسیر حداقل مصرف سوخت

8 برگ

طراحی و ساخت سیستم تک لبه برشی چرخشی و مقایسه کیفیت سطح و نیروهای ماشینکاری در این سیستم و سیستم برشی مرسوم

7 برگ

طراحی و ساخت سیستم مکانیکی شبیه سازی پیچ خوردگی مچ پا

3 برگ

طراحی یک سیستم خبره برای انتخاب زنجیر مناسب بر اساس شرایط کاری

7 برگ

کنترل تطبیقی - پسخوراند خطی ساز ربات موازی از نوع دلتا

8 برگ

محاسبه مقاومت شناور پلانینگ با استفاده از CFD

6 برگ

مدل سازی دینامیکی ربات های زیر سطحی به کمک شبکه مختلط عصبی - زنتیکی

8 برگ

مدل سازی فرآیند سوراخکاری با لیزر به کمک شبکه عصبی ANN

8 برگ

مدل سازی ریاضی جدید سیستم سرو - نیوماتیک Servo - Pneumatic بوسیله منطق مد لغزشی به منظور کنترل موقعیت - نیرو

8 برگ

مدل سازی ریاضی و عددی برای تعیین تغییر شکل جدار جامد در جریان آب روی سطح مستوی یخ در فرآیند ذوب یخ

7 برگ

مدل سازی و ساخت دستگاه تزریق پلاستیک و آنالیز جریان در اکسترودر

8 برگ

مروری بر تولید نانو ذرات با استفاده از میکروارگانیسم ها

7 برگ

ارائه مدل ساده ای برای تحلیل الاستیک - پلاستیک یک میله تحت اثر بار دینامیکی

8 برگ

آشکار سازی عیوب چرخ دنده با استفاده از ویولت پاکت

8 برگ

اندازه گیری آلودگی مواد رادیو اکتیو سنگین رادیم و رادون در منابع آب منطقه گلمکان

10 برگ

بررسی اثر ناهمسانگردی ناشی از تغییر شکل درتغییر شکل های بزرگ پلاستیک

6 برگ

بررسی پارامترهای موثر در روش تیز کردن سنگ ( dressing ) با ابزار دیسکی و مقایسه آن با روش تک نقطه ای

8 برگ

بررسی پاسخ زمانی سازه های میرا شده با مواد ویسکوالاستیک

9 برگ

بررسی مزیت مکانیکی در مکانیزم های انعطاف پذیر

8 برگ

بهره گیری از فناوری نانو در طراحی زیست حسگرهای الکتروشیمیایی گلوکز

7 برگ

بهینه سازی ضرایب معادلات آوسیانیکف برای دو نمونه پمپ گریز از مرکز دور بالا با مدل سازی تجربی

7 برگ

تحلیل ارتعاشات لوله های در بردارنده سیال با توجه به تقابل سیال و سازه به کمک روش اجزاء محدود متقارن محوری

9 برگ

تحلیل آکوستیک امیشن ( Acoustic Emission ) در شناسایی نشتی یک مخزن

8 برگ

تحلیل انتقال حرارت میله ای طویل در یک محیط هم دما با استفاده از روش حل معکوس

7 برگ

تحلیل انتقال صوت از پوسته های استوانه ای ایزوتروپیک با طول بی نهایت

10 برگ

تحلیل حساسیت حرارتی گذاری باتری یک ماهواره کوچک

7 برگ

تحلیل عددی اثرات تغییر ابعاد و خواص فیزیکی ذرات بر روی پارامترهای لایه مرزی جریان مافوق صوت با ذرات جامد

9 برگ

تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی جریان آرام در مخازن کویل دار عمودی

8 برگ

تحلیل غیر خطی پوسته های استوانه ای پیزوالکتریک با در نظر گرفتن تئوری های مرتبه بالا به روش اجزاء محدود

8 برگ

تحلیل معکوس مسائل ترموالاستیسیته با روش های حداقل سازی مربعات و گرادیان مزدوج و مقایسه آنها با یکدیگر

7 برگ

تحلیل و بهینه سازی پاسخ ارتعاشی تیرها با تکیه گاه های صلب و انعطاف پذیر و جرم ها و فنرهای میانی

8 برگ

تعیین پروفیل بهینه قالب در فرآیند اکستروزن سرد مستقیم برای تولید میلگرد

6 برگ

تعیین ضریب کارآیی پانل های خورشیدی

8 برگ

حل عددی توزیع دما و شار حرارتی تشعشعی در محیطی خاکستری دارای چشمه حرارتی

9 برگ

شبیه سازی عددی جریان آشفته تراکم پذیر اطراف ایرفویل متقارن نوسانی

8 برگ

شبیه سازی عددی معادله انتشار - پخشیدگی در شرایط یک و دو بعدی و مقایسه با نتایج اندازه گیری میدانی

8 برگ

طراحی ، بهینه سازی و ساخت یک حس کننده نیرویی شش درجه آزادی ( بخش اول )

11 برگ

طراحی ترمودینامیکی مبدل گرمایی پمپ های گرمایی زمینی

7 برگ

اثر دمای خوراک بر عملکرد برج خشک کن پاششی در مقیاس صنعتی

7 برگ

ارائه مدل برای فرآیند شکل دهی انفجاری با استفاده از شبکه های عصبی از نوع GMDH

10 برگ

اصلاح کنترل کننده مفصل مستقل PID برای جبران اثر اشباع عملگرها

7 برگ

افزایش پایداری بازوی مکانیکی متحرک با استفاده از جبران ساز دینامیکی

9 برگ

بررسی تاثیر نسبت هوا به سوخت و EGR بر عملکرد و آلایندگی موتورهای صد در صد گازسوز

8 برگ

بررسی تجربی ساختار جریان حاوی ذرات سه بعدی

8 برگ

بررسی خواص فیزیکی آلیاژ آلومینیوم - لیتیم ریخته گری شده تحت خلاء

4 برگ

بررسی میکرو هندسه ها بر جریان سیالات و نانو سیالات

86 برگ

بررسی روش های مختلف درون یابی بقایی و غیر بقایی برای جریان تقارن محوری غیر لزج با مرز بلوکی غیر انطباقی

9 برگ

بررسی عددی فرآیند ذوب و انجماد یک ماده تغییر فاز دهنده PCM در یک ذخیره کننده انرژی دو لوله ای هم محور Annular tube

8 برگ

بهینه سازی سینماتیکی مسیر ربات های با افزودگی درجات آزادی

8 برگ

بهینه سازی فشار باز گرمکن با توجه به بهینه سازی متغیرهای زیرکش های توربین بخار

7 برگ

تحلیل دینامیکی و اجزاء محدود قاب بوژی دو محوره به منظور افزایش سرعت واگن

8 برگ

تحلیل شبکه های آب رسانی

8 برگ

تحیل معکوس مساله ترموالاستیسیته در حالت دینامیکی گذرا

8 برگ

تخصیص تلرانسی و انتخاب فرآیند تولید برای مجموعه های مکانیکی

9 برگ

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

15 برگ

تعمیر و نگهداری توربین گاز

8 برگ

تعیین بهینه زمان های سوئیچینگ یک جرثقیل سقفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

8 برگ

تعیین توزیع تنش الاستوپلاستیک در مخازن جدار ضخیم سیلندری شکل با رفتار کرنش سختی و تغییر شکل متناهی

8 برگ

روش های اپتیکی در تعیین ضریب شدت تنش

6 برگ

روش های اندازه گیری سرعت انتشار امواج صوت در مواد و محاسبه خطای سرعت

9 برگ

ساخت اولین دستگاه سرعت سنجی با داپلر لیزری LDV و بررسی تاثیر قطر ذرات بر نتایج دستگاه

6 برگ

شبیه سازی تعادل و پایداری دینامیکی ستون فقرات درحرکات سه بعدی تنه

9 برگ

شبیه سازی فرآیند کوئنچینگ لوله های نفت و گاز به منظور بررسی تنش های پسماند ناشی از آن

7 برگ

طراحی سیستم کنترلی ESP برای خودروی سواری الکتریکی

8 برگ

طراحی و ساخت ربات دو درجه آزادی SCARA-2R

5 برگ

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی GMDH در مدل سازی جریان محیط های متخلخل

6 برگ

کاربرد و مقایسه مدل های فلیملت در شبیه سازی عددی یک شعله گاز طبیعی پیش مخلوط مغشوش

10 برگ

کد کامپیوتری تعیین اثرات اغتشاشاتی بر روی پارامترهای مداری ماهواره و مدار آن

6 برگ

محاسبه محدوده پایداری کنترل کننده PID برای سیستم های تاخیر زمانی دارای پارامترهای نامعین ، با استفاده از روش توابع فاصله کمینه

7 برگ

محاسبه و تحلیل مشخصه استاتیکی یک شیر کنترلی ( استابیلایزر )

7 برگ

مدل جدید نفوذ پرتابه های تخت در اهداف چند لایه ای نازک و مقایسه با نتایج تحلیل به کمک نرم افزار LS-Dyna

9 برگ

مدل سازی سیکل تولید همزمان توربین گاز با پاشش بخار داخل محفظه احتراق

12 برگ

مدل سازی غنچه زعفران در داخل کانال هوا به منظور ردیف سازی

7 برگ

مطالعه اثر تغییر سرعت و فاصله غلتکی بر روی ضخامت و کشش در نورد سرد

7 برگ

مقایسه تحلیل تلرانسی روی معادلات مونتاژی صریح و معادلات ضمنی خطی سازی شده در بررسی میزان تاثیر متغیرها در مونتاژ مجموعه های مکانیکی

8 برگ

آنالیز حساسیت یک شیر کنترلی عملگر غیر مستقیم

7 برگ

بررسی پاسخ سازه ای لوله تحت بارگذاری دتونیشن داخلی به کمک حل عددی با نرم افزار Ls-Dyna

9 برگ

بررسی تاثیر تعداد دندانه و زاویه درگیری ابزار بر محدوده های پایدار در فرآیند فرزکاری در برابر چتر

8 برگ

بررسی تجربی عملکرد یک لوله ترموسیفون بسته دو فازی

8 برگ

بررسی حدود خطاهای ناشی از لقی اتصالات در موقعیت گریپر در ربات استانفورد

9 برگ

بررسی خواص فیزیکی آلیاژ آلومینیوم - لیتیم ریخته گری شده تحت خلاء

4 برگ

بررسی عددی نوسلت در کوئینچینگ گاز روی پیرامون یک استوانه کوتاه در حالت جریان محوری

6 برگ

بررسی علل عدم موفقیت رسوب زدائی مخزن سد سفید رود به وسیله آب شویی

9 برگ

تاثیر خنک کاری فوق سرد بر خواص ماشینکاری فولادهای صنعتی

9 برگ

تحلیل پایداری دینامیکی سازه های دو لوله ای هم مرکز تحت تاثیر جریان بین دو لوله

8 برگ

تحلیل پسای حرکتی شناور Outrider با استفاده از الگوریتم محاسباتی ITTC

8 برگ

 


ادامه مطلب ...


صفحه قبل 1 صفحه بعد

فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات پی دی اف ایران PDFiran.com
دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایان نامه،پروژه،پاورپوینت،PDF,
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تحقیق و مقالات PDFiran PDFiran.com و آدرس pdfiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


خبرنامه وب سایت: